Infosnuttar fre 27.9.

I Landsbygdsparlamentets infosnuttar får du aktuell landsbygdsinformation i ett kompakt paket. Förändringar i programmet är möjliga.

Infosnuttar

Infosnuttar hålls i Hyväriläs Juhlatila.
 • Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa ELY-keskus on uudella ohjelmakaudella toteuttanut (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027) maakuntakohtaista Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen -erityishakua. Hankehaun ja hanketoimijana olemisen tukena toimivat maakunnalliset koordinaatiohankkeet. Miten yhdistystoimijat Pohjois-Karjalassa ovat kokeneet erityishaun, miten käynnistyneillä hankkeilla on pystytty tukemaan ihmisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, työ- ja toimintakykyä ja miten hankkeiden pitkänaikavälin vaikutukset nähdään osana maaseutualueiden monimuotoisuuteen, tasavertaisuuteen ja elinvoimaisuuteen kehittymistä?

  Paneelissa keskustelemassa:

  Katri Mäkisalo, projektipäällikkö, Suomen Nuorisoseurat ry, Livohka -hanke

  Satu Skantz, hankevastaava, Perheidenpaikka ry, Oikea-aikainen eroneuvonta -hanke

  Tatjana Swahn, projektipäällikkö, Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys Aljans ry, Silta -hanke

  Teija Sivonen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, KANTO2 -hanke

  Vetäjä: Sanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

 • Biotalouskampus on ollut edelläkävijä jo yli 150 vuotta: täällä kohtaavat vahvat perinteet ja uusin teknologia. Yhteistyökumppaneinamme on kansainvälisiä veturiyrityksiä kuten Valtra, AGCO Power ja Neste, joiden kanssa kehitämme muun muassa Finnish Future Farm -hankkeessa kokonaisvaltaisesti kestävän ja kannattavan ruoantuotannon teknologioita ja osaamista yhdessä alueen maatilojen sekä kansainvälisten startupien kanssa. BioBoosters by Jamk on Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämö, joka järjestää esimerkiksi kansainvälisiä innovaatiokilpailuja eli hackathoneja, startupeille suunnatun kiihdyttämöohjelman ja älymaatalouden leirejä kansainvälisille opiskelijoille. Tervetuloa kuulemaan, mistä on kyse ja kuinka pääsee mukaan!

 • Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Toiminta-alue on Kuhmo ja Sotkamo.

  Kuhmon musiikkiopiston yhteisöllinen ilmapiiri houkuttelee soittoharrastuksen pariin lapsia, nuoria ja aikuisia.

  Yhteismusisointi kukoistaa orkesteritoiminnassa ja monenlaisissa eri kokoonpanoissa.

  Kuhmon oma innovaatio, Kuhmon kesämuusikot, on luonut kulttuurihyvinvointia jo vuodesta 1996.

 • Toimivat verkkoyhteydet ovat menestyksekkäälle maaseutuyrittäjyydelle keskeiset. Valokuitu on mobiiliyhteyttä parempi ratkaisu, sillä sen avulla kaikki nettipalvelut toimivat nopeammin, luotettavammin ja edullisemmin, mukaan lukien tv-ohjelmien katselu, lämmitysjärjestelmien seuranta, kamerapalvelut, etätyö sekä -kokoukset. Jos kaupallista intressiä ei sellaisen vetämiselle ole, osuuskunta voi olla hyvä vaihtoehto rahoittaa kuidun rakentaminen.

  Osuustoiminnan keskusjärjestö Pellervon tietoiskun pitää osuustoimintajohtaja Kari Huhtala.

 • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa maaseutujen kehitystä lähestytään monitieteisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Paikallisten resurssien sommittelu kestäviksi paikallisiksi ratkaisuiksi on Ruralian toiminnan tärkeä tavoite. Tämä tarkoittaa konkreettista yhteistyötä niin pienten yritysten kuin paikallisyhteisöjen, LEADER-ryhmien ja kuntien kanssa; oli sitten kyse kulttuurin, palveluliiketoiminnan, kestävän ruuantuotannon tai matkailun teemoista.

  Maaseutukysymyksiin liittyvässä opetuksessaan Ruralian tutkivat opettajat avaavat yliopisto-opiskelijoille näkymiä erilaistuneista maaseudun paikallisuuksista, joilla kullakin on omat ongelmansa, vahvuutensa ja mahdollisuutensa – osana globaalia kestävyyssiirtymää. Tietoiskun pitää tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen.

 • Suomen ympäristökeskuksen mukaan 95 % Suomen pinta-alasta on maaseutua. Tällä laajalla alueella asuu noin 28 % koko Suomen väestöstä. Tutkitusti vertaisten viestintään luotetaan laajemmin kuin viralliseen organisaatioviestintään, jonka vuoksi asennemuutoksen keskiössä olemme me, ihan tavalliset ihmiset. Mikä on meidän viestimme kaupunkialueille ja toisillemme?

 • Tietoiskussa kuullaan Kiteen Puhokselle rakentuvan pakastekuivauslaitoksen mahdollisuuksista. Kyseessä on Suomen ainoa teollinen rahtipakastekuivauspalvelua tuottava laitos, joka tuo uudenlaisia korkean jalostusasteen liiketoimintamahdollisuuksia elintarvike-, eläinruoka-, lääketeollisuus- ja kosmetiikkatoimijoille. Tällä hetkellä lähimmät laitokset sijaitsevat Virossa, jonne raaka-aineet kuljetetaan ympäri Suomea. Kotimaisen pakastekuivausliiketoiminnan rinnalle rakentuu logistisia palveluita keruun ja välivaiheiden toteuttamiseksi esim. uuttoliiketoiminnassa. Toiminta avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia maaseudun kylille ja yhteisöille.

  Paikan päällä asiasta on lisää kertomassa Nordic Freeze Dry Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Väänänen.