Teman 2024

Nurmes. Maaseutuparlamentti 2024

Landsbygdsparlamentets huvudtema 2024 är Nyskapande lokalenergi. I evenemangets huvudroll är människor, företag och samhällen, som genom eget exempel förnyar landsbygden och erbjuder lösningar till utmaningar som berör hela Finland.

Vi lyfter fram lokala lösningar till utmaningar som berör hela landet och ger en röst till människor som bor och arbetar på landsbygden.

Till beslutsfattarna ger vi möjligheten att se och uppleva Finland från landsbygdens perspektiv.

Landsbygdsparlamentets program har tre inriktningar:

1. Nyskapande vardag

Landsbygden som ett genuint alternativ för ett bra liv

Allt flera förknippar landsbygden med frihet, ett gott liv och miljövänliga levnadsvanor. Landsbygden representerar ett gott liv för 62 procent av finländarna och intresset att flytta till en mer lantlig miljö har ökat sedan 2020.

Intrycken utvecklas, men samtidigt har tillgången till tjänster och upplevelsen av livets rättvisa blivit sämre på landsbygden (Källa: Landsbygdsbarometern 2023).

Vi måste få beslutsfattarna att förstå, att de grundläggande funktionerna måste fungera för att landsbygden ska upplevas som ett genuint lockande alternativ för boende, studerande och företagande. I dag, men också om tio år.

Lösningarna ska vara mångstämmiga och främja jämlikhet – till exempel lyssnar vi under utvecklingsarbetet på framtidens röster, de unga.

Bild: Harri Tarvainen / Pikes

2. Nyskapande företagande

Alla måste ha förutsättningar att lyckas som företagare

Enligt Landsbygdsbarometern har intresset för att bli företagare på landsbygden försvagats bland invånarna i alla regioner (Källa: Landsbygdsbarometern 2023)-

Jämfört med barometern fån 2020 har siffran sjunkit med hela fem procent. Det här är alarmerande för oss alla.

Läget får inte vara ett hinder för framgång. Vi vill försäkra, att nya företagare och kommande generationer i familjeföretag upplever landsbygden som ett värdefullt alternativ.

Landsbygdens potential måste tas tillvara. Till exempel kan de lokalt uppkomna insikterna inom energi och livsmedelsproduktion öppna lösningar till utmaningar som berör hela vårt land.

Kuva: Harri Tarvainen / Pikes

3. Nyskapande kultur

    Ett gränsbrytande samhälle som kulturens ryggrad

    Förändring kräver rörelse, som i sin tur kräver energi. Förändringsenergin i lokalsamhällen på landsbygden ska utnyttjas för att bygga en hoppfull framtid och livskraftig kultur.

    Vi behöver nya sätt att konkret stötta samhällen och organisationer i deras verksamhet, så att de kan upprätthålla och utveckla sin lokala kultur för att bygga framtiden.