Kontakt

Landsbygdsparlamentet 2021 -genomförs i ett brett partnerskap från byar till statsförvaltning. När du villa veta mer om evenemanget, skicka gärna ett meddelande till maaseutuparlamentti@mmm.fi eller kontakta oss direkt:

Mediakontakter

  • Husberg, Antonia

    Producent

    E-postadress: fornamn.efternamn@mmm.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Landsbygdsöverinspektör, Nationell landsbygdspolitik, tf. generalsekreterarens uppgifter, kommunikation samt forsknings och utvecklingsverksamhet