Info om Landsbygdsparlamentet

Finlands största idéfestival ordnades virtuellt och multilokalt 28-30.9.2021.

Landsbygdsparlamentet inspirerade och gjorde intryck. Det gav deltagarna en fantastisk möjlighet att lära sig nytt, nätverka och påverka.

Landsbygdens framtidsskapare vid samma bord

Under Landsbygdsparlamentet samlade vi den mest aktuella kunskapen, verktygen och framtidsskapare. Det centrala i höstens superevenemang var ändå dialogen mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Denna dialog har pågått redan genom Landsbygdsparlamentets Idéfestival -diskussioner om det goda livet på landsbygden -kampanjen.

För och med alla landsbygdsentusiaster

Landsbygdsparlamentet riktade sig till alla som är intresserade av landsbygdsfrågor: föreningsaktiva och byautvecklare, företagare, forskare och experter, finansiärer och beslutsfattare, enskilda aktörer och organisationer. Det förverkligades tillsammans med olika aktörer som är verksamma på landsbygden och som vill vara med och bygga ett hållbart Finland.

Landsbygdsparlamentet är mer än bra ett evenemang. Det är en delaktighetsprocess och en idéfestival, under vilken människor i olika åldrar och från olika bakgrunder, både by- och stadsbor, möts.

De genomgående teman för Landsbygdsparlamentet 2021 var unga samt hållbar utveckling.

Under året 2021 sökte vi tillsammans svar på följande frågor:

  • Vad behöver vi för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år?
  • Hur kan vi skapa mer välmående med mindre nu och om tio år?
  • Vad är det som hindrar oss från att förverkliga hållbarare vardag, arbete och företagande?

Mer än bara ett evenemang - en hållbar väg framåt

Ny förståelse och nya insikter uppkommer genom dialog olika människor och aktörer emellan. Dialog ger en bättre grund för att kunna formulera gemensamma målsättningar, och för att staka ut vägen fram till målen och en hållbart samhälle.

Genom dialog och samarbete kommer vi att söka svar på dessa frågor och även nya bättre former av verksamhet och även politik som stöder och försnabbar hållbar utveckling på landsbygden. Vi gör landsbygden synlig i politiken.

Slutsaten av förda dialoger och samarbete är den nationella landsbygdspolitiska resolutionen 2021. Den offentliggjordes på Landsbygdsparlamentet torsdagen den 30. september 2021. Kommunikén är ett verktyg för alla som vill arbeta mot gemensamma målsättningar. Läs resolutionen 2021 här.

Kommunikén ”För en framgångsrik landsbygd” från Landsbygdsparlamentet 2017 kan läsas som pdf-version.