Finlands största idéfestival

Nationella Landsbygdparlamentet 2021
#Landetalar | #landsbygdsparlamentet

Toppnamn på Landsbygdsparlamentets scen. Historien om den internationellt kända fotografen Tiina Törmänens liv lämnade ingen kall I ladsbygdsparlamentet 2017

Landsbygdsparlamentet inspirerar och gör intryck. Det ger deltagarna en fantastisk möjlighet att lära sig nytt, nätverka och påverka.

Idéfestival för landsbygdens framtidsskapare

Under Landsbygdsparlamentet samlar vi den mest aktuella kunskapen, verktygen och framtidsskapare. Det centrala i höstens superevenemang är ändå dialogen mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Denna dialog börjar i januari genom Landsbygdsparlamentets Idéfestival -diskussioner om det goda livet på landsbygden -kampanjen.

Mer än bara ett evenemang - en hållbar väg framåt

Landsbygdsparlamentet är mer än bra ett evenemang. Det är en delaktighetsprocess och en idéfestival, under vilken människor i olika åldrar och från olika bakgrunder, både by- och stadsbor, möts.

Ny förståelse och nya insikter uppkommer genom dialog olika människor och aktörer emellan. Dialog ger en bättre grund för att kunna formulera gemensamma målsättningar, och för att staka ut vägen fram till målen och en hållbart samhälle.

De genomgående teman för Landsbygdsparlamentet 2021 är unga samt hållbar utveckling.

För och med alla landsbygdsentusiaster

Landsbygdsparlamentet riktar sig till alla som är intresserade av
landsbygdsfrågor: föreningsaktiva och byautvecklare, företagare,
forskare och experter, finansiärer och beslutsfattare, enskilda aktörer
och organisationer. Det förverkligas tillsammans med olika aktörer som är verksamma på landsbygden och som vill vara med och bygga ett hållbart Finland.

Under året 2021 söker vi tillsammans svar på följande frågor:

  • Vad behöver vi för att ett bra liv ska förverkligas nu och on tio år?
  • Hur kan vi skapa mer välmående med mindre?
  • Vad är det som hindrar oss från att förverkliga hållbarare vardag, arbete och företagande?

Vi kommer att beröra teman så som multilokalt boende, smarta byar, samhälleligt företagande och lokalekonomi.

Genom dialog och samarbete kommer vi att söka svar på dessa frågor och även nya bättre former av verksamhet och även politik som stöder och försnabbar hållbar utveckling på landsbygden. Vi gör landsbygden synlig i politiken.

Slutsaten av förda dialoger och samarbete är den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0. Den offentliggörs på Landsbygdsparlamentet lördagen den 2. oktober 2021. Kommunikén är ett verktyg för alla som vill tala med en gemensam röst och arbeta mot gemensamma målsättningar.

Kommunikén ”För en framgångsrik landsbygd” från Landsbygdsparlamentet 2017 kan läsas som pdf-version.