Finlands största idéfestival

Landsomfattande Landsbygdsparlamentet 28.-30.9. 2021

#Landetalar | #förattviskamåbra

Finlands största idéfestival är mer än ett evenemang.

3

vägar till diskussion.

3

dagar sakfrågor och avslappnad stämning 28.-30.9.2021.

1

gemensam vilja: en nationell landsbygdspolitisk kommuniké

Mångsidig och minnesvärd Landsbygdsparlamentet

Landsbygdsparlamentet är ett unikt event. Det är mer än bara ett evenemang. Det erbjuder en enastående möjlighet att bekanta sig med den mångsidiga finländska landsbygden. Det ger tillfälle till att bredda nätverk och snappa upp nya saker. Under Landsbygdsparlamentet tar vi steg mot en hållbarare framtid och påverkar den nationella landsbygdspolitiken. I centrum ligger dialog mellan människor i olika åldrar och från olika platser.

Under Idéfestivalen avgör vi Finlands framtid

Vilka är förutsättningarna för att både vardag och arbete kan vara hållbara på landsbygden?


Under Finlands största idéfestival söker vi alternativ till nuvarande utvecklingslinjer från landsbygdens perspektiv. Coronapandemin har ökat intresset för att bo och jobba på landsbygden. Den åldrande befolkningen och centreringen av resurser förutsätter företagsamhet i såväl byar som kommuner. Överkonsumtionen och utarmingen av naturens mångfald kräver ändrigar i våra vardagar, i företagens verksamhet och i det politiska beslutsfattandet.

Från byar och städer – i Kurikka möts vi

I Landsbygdsparlamentet deltar byaktiva, byautvecklare, företagare, forskare, sakkunniga, finansiärer och beslutsfattare. I evenemanget möts alla ålders landsbygdsintresserade från byar och städer. Alla har vi ett brinnande intresse för att göra Finlands framtid till en framgångssaga.


Evenemanget samlar ihop aktuell landsbygdsinformation och verktyg för landsbygdutveckling med landets framtidsbyggare. På grund av coronapandemin vi är tvunga att begränsa antalet personer som kan delta i evenemanget i Kurikka. Vi kommer att hitta lösningar som ger möjlighet att delta i evenemanget också på andra sätt. Mer information om dessa möjligheter kommer under våren.

Mer än bara ett event

Landsbygdsparlamentet har som uppgift att se till att landsbygdens frågor syns och hörs i den allmänna debatten. Tillsammans ser vi till att landsbygdsfrågorna hör till kärnan i det politiska beslutsfattandet.


Genom att delta är du med och formulerar den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0 som publiceras i Landsbygdsparlamentet lördagen 2.10.2021.


Efter publiceringen är den fri att använda i landsbygdsrelaterad intressebevakning. Vi kommer att tala med en röst för våra landsbygdernas framtid.

Huvudorganisatörerna:

I samarbete med: