Landsbygdsparlamentet 2021

Finlands största idéfestival!
Vidga dina vyer!
#landetalar | #förattviskamåbra

Mångsidig och minnesvärd program - ordnas virtuellt och multilolkalt i hela landet!

Obs!. sidan uppdateras

Mångsidig och minnesvärd Landsbygdsparlamentet

Landsbygdsparlamentet erbjuder inspirerande talare, insikstfulla diskussioner, intressanta workshoppar, intresseväckande informationssnuttar och oväntade möten. delta i programmet virtuellt eller också multilokalt i program som ordnas i olika delar i Finland.

Landsbygdsparlamentet fokuserar på framtiden. Vi vill arbeta för en hållbarare och bättre framtid. Landsbygdsparlamentet vill göra i synnerhet ungdomarnas röster hörda på landsbygden och förbättra dialogen mellan personer i olika åldrar. Vårt mål är att öka kunskapen, förståelsen och inspirera till en konstruktiv diskussion om landsbygdens framtid. Vi vill lyssna dom som inte annars blir hörda. Tillsammans kan vi åstadkomma mer!

Tre teman visar vägen till framtiden

Landsbygdsparlamentets 2021 har två genomgående teman (unga och hållbar utveckling) och tre mera specifika teman
1. Landsbygden som förnyas i tiden, smarta landsbygder. Hur förnyas vi på landsbygden i tiden och hur skapar vi möjligheter för hela landet?
2. Ett bra liv och smart anpassning. Hur skapar vi mer välmående med mindre resurser?
3. Rättvis övergång och koldioxineutralt landsbygd. Hur förverkligar vi en rättvis övergång till ett koldioxidneutralt och naturens mångfald beaktande samhälle?

Vi erbjuder ett varierande program fyllt av olika erfarenheter, du bestämmer vilka möjligheter du tar till vara.

Följ oss i social media #landetalar #maapuhuu