Landsbygdsparlamentets program 2021

Ett varmt tack att du deltog i Finlands största idéfestival!

Landsbygdsparlamentet 2021 ordnades virtuellt och multilolkalt i hela landet 28-30.9.2021!

Landsbygdsparlamentet – mångsidig och minnesvärd

Landsbygdsparlamentet erbjöd inspirerande talare, insikstfulla diskussioner, intressanta workshoppar, intresseväckande informationssnuttar och oväntade möten. Evenemanget fokuserade på framtiden: en hållbarare och bättre framtid, där även landsbygdens unga röster hörs.

Landsbygdsparlamentet målsättning var och är att förbättra dialogen mellan personer i olika åldrar samt mellan olika aktörer. Målet är också att öka kunskapen, förståelsen och inspirera till en konstruktiv diskussion om landsbygdens framtid.

Genom en djupare förståelse kan vi åstadkomma mer! Bekanta dig med programmet här nedan.

    Senaste nyheter