Årets Hållbarhetsvecka kulminerar i Landsbygdsparlamentet

Blogi

Hållbarhetsveckan är en årlig evenemangsvecka som ger möjlighet att göra en lokal inverkan och stödja skapandet av en hållbar framtid. I år äger Hållbarhetsveckan rum den 23–29 september och evenemangsveckans höjdpunkt blir Landsbygdsparlamentet i Nurmes 26–28.9.

Under Hållbarhetsveckan ordnas olika evenemang, seminarier och kampanjer för att lyfta fram vikten av hållbar utveckling lokalt och dess främjande. God praxis och befintliga åtgärder för hållbar utveckling löns också att anknyta till Hållbarhetsveckan. Genom evenemangen ökar också medvetenheten så att alla ska ha möjlighet att göra hållbara val i vardagen.

Hållbarhetsveckan förverkligas genom ett landsbygdspolitiskt nätverksarbete och syftet med evenemangsveckan är att främja landsbygdsaktörernas roll i en hållbar övergång och stärka möjligheterna för landsbygdens invånare och samhällen att göra medvetna val och förverkliga hållbara lösningar. Vad passar då bättre än att Landsbygdsparlamentet får stå som höjdpunkt för veckan.

Under Landsbygdsparlamentet ordnas en mängd inspirerande seminarier och verkstäder som alla på sitt sätt anknyter till en hållbar framtid på landsbygden, beträffande företagande, kultur och vardagen i sig. Men specifikt vill vi bjuda in till två progrmapunkter som strakt är kopplade till Hållbarhetsveckan och erbjuder både praktiska exempel och reflektion över vad allt det lokalt drivna hållbarhetsarbetet är och kan vara. Välkomna med på våra arrangemang på Landbygdsparlamentet i Nurmes.

Fredagen den 27 september
kl. 13 ordnas en bioförkolningsdemonstration på gården utanför PielisArenan, ett praktiskt exempel på hållbar utveckling och inspirerar till att prova nya lösningar.

Lördag 28.9
kl. 9 riktar vi blicken mot en hållbar framtid och för en konstruktiv dialog om lokalt drivet hållbarhetsarbete.

Utöver Landsbygdsparlamentet och våra programpunkter där bjuder Hållbarhetsveckan på en mångfald av aktiviteter runt om i landet, föreningar, skolor, företag och församlingar deltar aktivt för att synliggöra vad hållbar utveckling betyder i vardagen och på den plats där de befinner sig. Vi ser framemot att träffas i Nurmes, men kom också ihåg att följa med, besöka och ordna egna program på Hållbarhetsveckan. Tillsammans synliggör vi de viktiga små och stora hållbarhetsgärningar som görs i organisationerna.

Läs mera om Hållbarhetsveckan på hallbarhetsveckan.fi

Nora Backlund


Nora Backlund


Skribenten är specialsakkunnig vid Svenska lantbrukssällskapens förbund och ansvarar för samordningen av Hållbarhetsveckan verksamhetsmodellen.