Det händer i september: Landsbygdsparlamentet 2021 – Finlands största idéfestival är ett toppevenemang med mångstämmig landsbygdsdiskussion

Landsbygdsparlamentet 2021 är mer än bara ett evenemang. Det är Finlands största idéfestival och en plats för samhällelig påverkan. I centrum står landsbygdens unga röster och förverkligandet av en hållbar framtid. Landsbygdsparlamentet arrangeras 28–30.9. digitalt och multilokalt i olika delar av landet. Evenemangets huvuddiskussioner sänds live från Kurikan Kampus i Södra Österbotten.

Evenemanget lotsas av det briljanta presentatörsparet Inari Fernández och Christoffer Strandberg. Under tre dagar kommer landsbygdens unga, företagare, forskare och beslutsfattare från olika delar av landet att gästa dem i sändningarna.

Landsbygdsparlamentets rikliga programdukning har publicerats på evenemangets nätsida (på finska). Programmet erbjuder djuplodande diskussioner, medryckande workshopar, intressanta infosnuttar och nätverksmöjligheter på det virtuella Partnerskapstorget, där över 30 aktörer presenterar sin verksamhet. Evenemanget riktar sig till alla som är intresserade av samhälleliga frågor: landsbygdens invånare, företagare, beslutsfattare, utvecklare, forskare och sakkunniga. Deltagarna har även möjlighet att påverka formuleringen av den nationella landsbygdspolitiska resolutionen.

Evenemanget öppnas 28.9. kl. 9.00 av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tillsammans med Södra Österbottens landskapsdirektör Asko Peltola och Kurikkas stadsdirektör Anna-Kaisa Pusa. Programmets enastående gäster hämtar med sig tankeväckande perspektiv för intressanta diskussioner. Bland andra futuristen Perttu Pölönen, kreativa direktören Jani Halme och forskningsdirektör Anna Rotkirch gästar programmet. Chefredaktör Jouni Kemppainen kommer att hålla i trådarna för några av diskussionerna. Se gästande personer på evenemangets nätsida.

Det är kostnadsfritt att delta i det digitala programmet, men förutsätter förhandsanmälan som sker via evenemangets nätsida.

Landsbygdsparlamentet arrangeras i brett samarbete med olika aktörer från byar till statsförvaltningen. Till evenemangets huvudarrangörer hör landsbygdspolitiska rådet (MANE), Kurikka stad, Leader Suupohja, landsbygdsnätverket, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK samt Finlands Byar rf.

Landsbygdsparlamentet 2021 –programmet kompletteras och information publiceras på sociala medier med hashtaggerna #landetalar #Landsbygdsparlamentet. Information om programmet kommer inom kort att uppdateras på svenska.

Landsbygdsparlamentet i sociala media:

Instagram: @maaparlamentti

Facebook: Maaseutuparlamentti - Landsbygdsparlamentet

Twitter: @maaparlamentti

Tilläggsinformation

  • Husberg, Antonia

    Producent

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Konsultativ tjänsteman, Nationell landsbygdspolitik, tf. generalsekreterarens uppgifter, kommunikation samt forsknings och utvecklingsverksamhet