Landsbygdens unga röster hörs klart under det landsomfattande Landsbygdsparlamentet

Unga som bor på landsbygden står i centrum under det landsomfattande Landsbygdsparlamentet 2021. I det virtuella och kostnadsfria evenemangets huvuddiskussioner deltar unga landsbygdsbor från olika delar av Finland. Deras synvinklar och erfarenheter hörs i viktiga samhälleliga landsbygdsfrågor. För de unga som deltar i det virtuella evenemanget erbjuds ett brett program med intressanta infosnuttar och workshopar, genom vilka man kan vara med och skriva om landsbygdens framtid. Under evenemanget delas Årets Unga Lokalaktör -priset ut för första gången.

– I Landsbygdsparlamentets huvuddiskussioner behandlar man många frågor som är viktiga och berör landsbygdens unga, exempelvis frågor om närskolornas framtid p landsbygden och hur ungas upplevelser beaktas i frågor gällande företagens ägarbyte och generationsväxling. Det är viktiga frågorna som har inverkan på förutom ungas möjligheter även platsers livskraft, konstaterar Anu Suotula från Keskipiste-Leader ry. Anu koordinerar nationella landsbygdsnätverkets Landsbygdens unga som framtidens aktörer -arbetsgruppen (på finska Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä –työryhmä).

Under evenemanget förverkligas flertalet temaspesifika huvuddiskussioner. Därtill arrangeras en dialog mellan unga och riksdagspartiernas representanter, i vilken man går djupare in i det gemensamt formulerade budskapet i den landsbygdspolitiska resolutionen gällande Finlands framtid. Resolutionen formuleras under evenemanget och den har beretts av bland annat medlemmar från Landsbygdens unga som framtidens aktörer -arbetsgruppen. Kaisa Oinas-Panuma från Kuhmo, Oskar Mannelin från Joensuu, Nina Kuusisto-Huuskonen från Nystad och Ninni Teppo från Kärsämäki är medlemmar i arbetsgruppen och deltar med sina erfarenheter och synvinklar i evenemangets huvuddiskussioner.

I huvuddiskussionerna deltar även Karoliina Ahtiainen från Villmanstrand och ordförande för Finlands Byars ungdomssektion samt från MTK unga: Kaisa Pihlaja från Kurikka (Jalasjärvi), Heikki Huhtanen från Loimaa och Olli Cavén från Tavastehus (Hauho). Den breda skaran gäster finns att skåda på evenemangets nätsida.

Som en del av Landsbygdsparlamentet arrangerar Finlands Byar r.f. en prisutdelningsceremoni där man för första gången delar ut priset Årets Unga Lokalaktör. Prisutdelningen sänds live på evenemangets nätsida på onsdag 29.9. med start kl. 18.00. 

Evenemangets virtuella program ger möjligheter att delta i flera workshopar som arrangeras av olika partners. Ämnen som behandlas inkluderar "kommunen ledd av unga" och "hur landsbygden måste förnyas för att unga skulle bli kvar?" (på finska).

– Programinnehållet som erbjuds är fantastiskt och erbjuder mångsidiga möjligheter för unga och studerande att delta, exempelvis som en del av samhällsläran. Från arrangörernas sida önskar vi att man tar tag i den här möjligheten, säger Antonia Husberg, som fungerar som evenemangets huvudproducent vid jord- och skogsbruksministeriet.

Deltagande i de virtuella workshoparna och infosnuttarna samt formuleringen av den landsbygdspolitiska resolutionen förutsätter att man förhandsanmäler sig via evenemangets nätsida. Prisutdelningsceremonin och huvuddiskussionerna sänds live via evenemangets nästida och man behöver inte förhandsanmäla sig för att följa med dessa på www-sidan landbygdsparlamentet.fi. 

För mer information:

Anu Suotula, koordinator för arbetsgruppen Landsbygdens unga som framtidens aktörer, ungdomsaktivator, Ungdoms Leader, Keskipiste-Leader ry, tfn. 046 922 9600

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn. 0295 16 2033, antonia.husberg@mmm.fi

Programmet finns att se på landsbygdsparlamentet.fi. Evenemangets huvudspråk är finska, men program arrangeras även på svenska.