Idéfestivalen bjuder in till diskussion om ett bra liv

Människor i olika åldrar och av olika bakgrund bjuds in att förbättra den finländska diskussionskulturen i kampanjen Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på landsbygden. Det är lätt att arrangera en konstruktiv dialog och alla aktörer med verksamhet på landsbygden utmanas att delta. Med kampanjen vill man speciellt lyfta fram ungdomars röster och ta med dem i landsbygdsutvecklingen.

Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på landsbygden förverkligas som en del av det nationella Landsbygdsparlamentet 2021, som arrangeras i Kurikka 1.-2.10. Kampanjen går av stapeln 18.1. och pågår ända fram till juni. Under våren förverkligas tre dialogomgångar, med varsin fråga som man har möjlighet att utforska. I början av året ligger fokus på frågan: vad behöver vi för att ett bra liv ska förverkligas just nu och om tio år? Man kan anmäla sig som arrangör av en diskussion redan nu. 

De som arrangerar och deltar i konstruktiv dialog får chansen att dels öka sin egen förståelse dels hitta nya insikter samt även påverka i den nationella landsbygdspolitiken. 

Tillsammans förbättrar vi dialogen ålersgrupperna emellan  

– Vi vill få människor av olika åldrar och från olika bakgrund att diskutera tillsammans om vad ett bra liv på landsbygden innebär. De insikter som föds i diskussionerna hjälper oss att bättre förstå och stöda det som bygger upp ett bra liv för olika människor och samhällen, säger utvecklingsdirektör Virpi Harilahti-Juola från Landsbygdens Bildningsförbund, en av kampanjens samarbetsparter. 

– I diskussionen vill vi speciellt få med unga som bor på landsbygden. Samhället behöver deras synsätt för att vi ska kunna göra en hållbar framtid. Det är viktigt att i detta sammanhang uppmärksamma dem som inte brukar höras, men som borde höras i frågor som gäller landsbygdsutveckling eller landsbygdspolitik, understryker Hilkka Näse, utvecklingsdirektör vid Finlands 4H-förbund.

– Ungdomen är en kort men desto mer betydelsefull tid, en livsfas fylld med livslust. Den ger en stark inriktning för resten av livet och när unga ges en riktig chans att vara med i diskussioner och att påverka i den egna byns eller kvarterets utveckling så bäddar det för en god framtid både för dem själva och för det hela samhället, framhäver Anu Suotula, medverkande från Ungdoms-Leader-verksamheten och Keskipiste-Leader rf. 

Att arrangera Idéfestival -diskussion är lätt  

Med i Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på på landsbygden kan alla vara som är intresserade av landsbygdernas framtid. Det är enkelt att arrangera en diskussion. För arrangörerna finns det tillhanda ett förberett materialpaket jämte anvisningar. Därtill ges möjligheten att delta i Dialogpaus-stiftelsens fasiliteringsutbildning. 

– Framtiden görs tillsammans idag, samtidigt som vi lutar oss tillbaka mot det som redan gjorts. Det är viktigt att hitta en gemensam förståelse mellan åldersgrupperna när man funderar på hur framtiden bäst ska göras, konstaterar  Laura Arikka, vd för Dialogpaus-stiftelsen. 

På Landsbygdsparlamentets idefestival.fi -sida kan man anmäla sig som arrangör av en diskussion.   

Vi definierar själva vad ett bra liv på landsbygden är 

– Det finns inte en enda definition om vad ett bra liv är och detsamma gäller för landsbygden och dess framtidsbild. Det är allt sådant som vi själva definierar utifrån vårt tal, framhäver Petri Rinne, ordförande för Finlands Byar rf.  

– I politiken är ord handlingar. Genom att öka den gemensamma förståelsen, har vi en gemensam grund som leder vidare till nya lösningar, konstaterar Landsbygdsparlamentet 2021 -eventets producent Antonia Husberg vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på landsbygden -kampanjens huvudpartners är Landsbygdens Bildningsförbund, Finlands 4H-förbund, Finlands Byar rf, Keskipiste-Leader ry, Dialogpaus-stiftelsen samt Livsmedelsverkets nätverksenhet/landsbygdsnätverket samt Landsbygdspolitiska rådet samt dess sekretariat vid jord- och skogsbruskministriet som koordinerar helheten. Festivalen är en del av nationella Landsbygdsparlamentet 2021 -eventet som arrangeras i Kurikka 1.-2.10.2021. Kampanjen är även länkad till Hyvin sanottu – Bra sagt (Yle.fi) –projektet. 

Tilläggsinformation:

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn. 0295 16 2033, antonia.husberg@mmm.fi

Virpi Harilahti-Juola, utvecklingsdirektör, Landsbygdens Bildningsförbund, tfn. 040 678 1968, virpi.harilahti-juola@msl.fi

Hilkka Näse, utveklingsdirektör, Finlands 4H-förbund, tfn. 044 783 0300, hilkka.nase@4h.fi

Anu Suotula, projektaktivator, Ungdoms-Leader, Keskipiste-Leader ry, tfn 046 922 9600, anu.suotula@keskipisteleader.fi

Laura Arikka, vd, Dialogpaus-stiftelsen, tfn. 044 579 2686, laura.arikka@eratauko.fi

Petri Rinne, ordförande, Finlands Byar rf, tfn. 040 555 3232, petri.rinne@suomenkylat.fi

Anssi Ketonen, kommunikationsplanerare, Finlands Byar rf, tfn. 045 249 1162, ans-si.ketonen@suomankylat.fi

Www-sidor som länkar till nyheten är idefestival.fi och landsbygdsparlamentet.fi.