Suomen suurin ideafestivaali kutsuu oivaltamaan uutta maaseuduista

Sanoilla on voimaa. Puheellamme määritämme mitä kaikkea maaseutu on, mitä se voi olla ja mitä haluamme sen olevan. Otsikoinnit ”autioituvasta”, ”tyhjenevästä” ja ”hiljenevästä” maaseudusta ovat jo kaikille tuttuja. Nyt on korkea aika kääntää kurssia.

Korona on herättänyt uutta maaseutukiinnostusta. Viime vuonna harvaan asutun maaseudun kunnat siirtyivät muuttovoittoisiksi. Monipaikkaisuus -ilmiö nousi kaikkien huulille. Vapaa-ajan asuntojen kauppa kasvoi lähes 40 prosenttia. Kotimaan matkailuinnostus nousi uuteen uskoon. Tänä keväänä on käyty keskustelua maaseudun uudesta paikkaseksikkyydestä ja politiikan asennoitumisesta maaseutua kohtaan.

Maaseutu esille keskusteluissa

Valtakunnallisen Maaseutuparlamentti-tapahtuman tehtävänä on käsitellä tärkeiksi katsottuja aiheita, myös vaikeita aiheita, ja tuoda esiin maaseutunäkökulmia. Osana tapahtumaa järjestetään Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla –kampanja. Sen puitteissa on jo järjestetty yli 50 Erätauko-keskustelua eri-ikäisten ja eri taustaisten ihmisten välillä eri puolilla Suomea.

Ideafestivaalin aikana jo kerätyissä palautteissa näkyy maaseuduilla pitkään jatkunut palveluiden keskittämisen politiikka. Mutta kertomuksissa näkyy myös sinnikkyys ja luovuus, joka on synnyttänyt uutta paikallisuuteen ja yhteisöllisyyteen nojautuvaa elinvoimaa. Tarinat ovat yhteiskuntakehityksen aallonharjalta ja tarkentavat esimerkiksi palveluiden muutoksia. Keskittämisen politiikka vaikuttaa nyt myös suurien kaupunkien kortteleissa. Kuinka kauan voidaan jatkaa keskittämisen linjalla? Kertomukset maaseuduilta tarjoavat ratkaisuja ja valottavat muutostarpeita politiikan tekemiseen.

Osallisuudessa polkuja parempaan tulevaisuuteen

Ideafestivaali -keskusteluissa on tuotu esille tarve keskittyä myös maaseudulla asuvien ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen. Miksi haetaan jatkuvasti lisää väestökasvua ja suuruuden ekonomiaa? Yhteisöllisyyden merkitys ja sen muodon muutos on noussut keskeisenä asiana esille. Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta, myös eri sukupolvien välillä, peräänkuulutetaan. Dialogia kylien ja kuntien välillä tarvitaan. Tässä avaimia paremman tulevaisuuden tekemiseen.

Reilu kestävyyssiirtymä edellyttää dialogia

Ideafestivaalissa käsitellään tällä hetkellä kysymystä: mikä estää meitä toteuttamasta kestävämpää arkea ja yrittäjyyttä? Aihe on tärkeä. Maaseutuun kohdistuu suuria odotuksia. Maaseutubarometrin 2020 –tutkimuksen mukaan kansalaisista 68 prosenttia näkee, että maaseudun merkitys korostuu tulevaisuudessa. Samalla 62 prosenttia näkee, että ilmastonmuutokseen liittyvät politiikkatoimet kohtelevat maaseutua ja kaupunkeja eriarvoisesti. Vain 14 prosenttia katsoo, että ne ovat maaseudun näkökulmasta reiluja ja oikeudenmukaisia.

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan edellyttää laaja-alaista keskustelua, jossa tuodaan esiin maaseudun arjen ja yrittäjyyden näkökulmia sekä päätösten vaikutuksia erilaisilla alueilla. Koronan herättämän kiinnostuksen myötä on Ideafestivaali -keskusteluissa myös kysytty ”miksi vasta nyt, etätyötä tekevien vapaa-ajan asukkaiden myötä, innostutaan maaseudusta?” Maaseudusta käytävän yleisen keskustelun sävy on muuttunut, mutta edelleen tarvitaan rakentavaa keskustelua ja oikeita tekoja hyvän elämä ja kestävän arjen edellytysten varmistamiseksi maaseutualueilla. Politiikassa sanat ovat tekoja ja niillä vaikutetaan edellytyksiin tehdä kaikille parempaa tulevaisuutta.

Maaseutuparlamentti 2021 järjestetään yhteistyössä kylistä valtionhallintoon virtuaalisena ja monipaikkaisena tapahtumana 28.–30.9. Lisää tietoa tapahtumasta ja sitä edeltävästä Ideafestivaali –kampanjasta: maaseutuparlamentti.fi.

Kirjoitus on julkaistu alun perin 21.5. Puutarha & kauppa -lehdessä. 

Kirjoittaja

  • Husberg, Antonia

    Producent

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Konsultativ tjänsteman, Nationell landsbygdspolitik, tf. generalsekreterarens uppgifter, kommunikation samt forsknings och utvecklingsverksamhet