Programmets tre teman

I Landsbygdsparlamentet går vi in för att söka och komma med idéer om hållbarare alternativ till de pågående utvecklingstrenderna. Programmet fokuserar på tre teman. Som deltagare kan du välja om du följer ett temaområde eller om du också vill få information och vill veta mer om de verktyg som ingår i de andra teman.

Siktet inställt på en hållbar framtid

Landsbygdsparlamentet fokuserar på framtiden. Vi vill arbeta för en hållbarare och bättre framtid. Landsbygdsparlamentet vill göra i synnerhet ungdomarnas röster hörda på landsbygden och förbättra dialogen mellan personer i olika åldrar. Vårt genomgående tema år 2021 är unga och hållbar utveckling. Vårt mål är att öka kunskapen, förståelsen och inspirera till en konstruktiv diskussion om landsbygdens framtid. Tillsammans kan vi åstadkomma mer!

De tre fokusområdena visar vägen till framtiden

Programmets tre tema är

 1. Landsbygden som förnyas i tiden, smarta landsbygder. Hur förnyas vi på landsbygden i tiden och hur skapar vi möjligheter för hela landet?
 2. Ett bra liv och smart anpassning. Hur skapar vi mer välmående med mindre resurser?
 3. Rättvis övergång och koldioxineutralt landsbygd. Hur förverkligar vi en rättvis övergång till ett koldioxidneutralt och naturens mångfald beaktande samhälle?

Varje tema ger heltäckande information.

Evenemanget ordas virtuellt och multilokalt. I programmet finns det bl.a. möjligheter för informationsutbyte med experter, virtuella workshoppar, infoinslag och intressanta politiska diskussioner. 

Vi erbjuder ett varierande program fyllt av olika erfarenheter, du bestämmer vilka möjligheter du tar till vara.

Programmets tre tema samt de centrala frågorna kring dem presenteras närmare nedan. På idéfestivalen har vi diskuterat redan dessa frågor tillsammans, läs mera om det via denna länk

Förändringar är möjliga.

Tema 1. Landsbygden som förnyas i tiden, smarta landsbygder

Hur förnyas vi på landsbygden i tiden och hur skapar vi möjligheter för hela landet?

Här söker vi alternativ för landsbygden för att förnya sig för att det också i framtiden ska finnas tillräckligt med invånare i olika åldrar samt kunniga arbetstagare på landsbygden. Samtidigt stärker vi metoderna för att vi i Finland bättre ska kunna se vad livskraftiga landsbygdsområden betyder för hela Finland.

Här fokuserar vi på att öka kunskapen om till exempel

 • smarta landsbygdsområden, byar och gemenskaper
 • landsbygdens konkurrensfördelar och smart specialisering
 • landsbygdens nya attraktionskraft och betydelsen av lokal förankring med tanke på framgång
 • multilokalitetens möjligheter och digitalisering

   Tema 2. Ett bra liv och smart anpassning

   Hur skapar vi mer välmående med mindre resurser?

   Här söker vi lösningar på hur vi på ett åldersvänligt sätt ser till att människor har en god vardag och ett gott liv och hur vi ökar orternas drag- och hållkraft.

   Här får du mer information om till exempel

   • välbefinnandets olika dimensioner och möjligheter i praktiken hos människor i olika åldrar
   • närdemokrati, hur vi gör människor delaktiga på ett genuint och åldersvänligt sätt
   • hur vi beaktar orternas särdrag och resurser och hur vi med beaktande av dem kan öka landsbygdens drag- och hållkraft

   Tema 3. Rättvis övergång och koldioxineutralt landsbygd. 

   Hur förverkligar vi en rättvis övergång till ett koldioxidneutralt och naturens mångfald beaktande samhälle? 

   Centrala frågor är hur vi skapar en klimatneutral ekonomi som tryggar naturens biologiska mångfald och hur vi bidrar till den lokala ekonomin och en hållbar vardag på landsbygden. Fokusområdet kan gälla till exempel

   • vårt matförhållande och byggstenar för ett nytt slags livsmedelssystem
   • naturens biologiska mångfald, vårt natur- och skogsförhållande, rena lösningar och lokal ekonomi
   • en hållbar vardag i Finland med långa avstånd, glesbygder och multilokalitet