Torsdag 30.9.

Vi utlovar en riktig superdag om landsbygdspolitik! Utöver viktiga diskussioner har vi en sammanställning av vad vi har insett, lärt oss och vilka lösningar vi har nått genom gemensamma idéer. Nu är det dags att sammanfatta, repetera och tacka i Landsbygdsparlamentet.

Kl. 8.30 Morgonstart

Kl. 9 Vad är kärnan i landsbygdsutveckling?

Kärnan i landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik är att skapa en bättre framtid. Och nöjet att agera tillsammans mot gemensamma mål. Man säger att de unga är framtiden, men hörs de ungas röst i landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik?

Hur hörs och syns de ungas röst i det nationella landsbygdspolitiska uttalandet som offentliggörs? Vilket är det centrala budskapet från ungdomar och samtidigt hela Landsbygdsparlamentet 2021 till beslutsfattare och beredare på alla nivåer i förvaltningen?

Hur kan de ungas röster föras fram bättre i framtiden och hurdana lärdomar har processen i Landsbygdsparlamentet 2021 fört med sig? 

I morgonstarten finns med medlemmar från Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -arbetsgruppen Kaisa Oinas-Panuma och Ninni Teppo tillsammans med Olli Cavén från MTK unga. De diskuterar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Kl. 9.30 Huvuddiskussion: Från utopi till normal verksamhet – vilka ingredienser ingår i en koldioxidklok landsbygd?

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald utmanar oss alla till ett nytt sätt att tänka och agera. Vi behöver nya metoder för kontroll och även förmåga till beredskap för framtiden. Många processer och verksamhetsmodeller har utvecklats, men hur implementeras de i vardagen? Hur går man från utopi till normal verksamhet?

Ungdomar på landsbygden kan spela en nyckelroll i omställningen – om vi skapar rätt förutsättningar och ser till att höra de ungas röst samt håller igång en konstruktiv diskussion mellan aktörer i olika åldrar och med olika bakgrund.

Man kan uppleva osäkerhet och frustration på ett personligt plan. Hur ska man uppfatta alternativen, deras inverkan och helheten? Hur kan man reagera lokalt på klimatförändringarna, till exempel i bysamhället? Vilka lösningar finns det som man kan använda exempelvis från näringslivet? Vilka möjligheter står till buds för landsbygdskommuner? Diskussionen fördjupar sig i nödvändiga åtgärder och modeller ur ett vardagligt perspektiv.

Gästerna vid diskussionen: forskningdirektör Tuomas Kumonen (Åbo universitet), ledande forskare Jari Lyytimäki (Finlands miljöcentral), byautvecklare Reeta Rönkkö (Maaseudun Sivistysliitto) och experten på energi- och klimatpolitik Anssi Kainulainen (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK). Diskussionen modereras av Jouni Kemppainen.

Kl. 10.45 Huvuddiskussion: Vad innebär hållbar finansiering i praktiken ur landsbygdens synvinkel?

EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (den så kallade taxonomin) strävar efter att rikta finansieringen till objekt som är hållbara med tanke på klimatet och miljön. Målen är begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vattenresurser och hav, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Planen omfattar åtgärder om till exempel miljömärken och företagens skyldigheter att rapportera. EU:s plan är att slutföra och omsätta lagstiftningen i praktiken från och med början av år 2022.

För att ekonomisk verksamhet ska kunna klassificeras som hållbar måste den främja minst ett av ovannämnda mål på ett betydande sätt. Åtgärden får inte skada uppnåendet av andra mål. Definitionen av hållbar finansiering kommer att införlivas i EU-lagstiftningen och den kommer också att påverka företagen på landsbygden samt markägare. Vad innebär definitionen i praktiken för enskilda skogsägare eller lantbruksföretag? Vad innebär det när man ansöker om finansiering för att utveckla ett landsbygdsföretag? Hur beaktar definitionen olika lokala omständigheter och behov? Och hur ser Finland på EU-planen?

Gästerna vid diskussionen: kanslichef Jaana Husu-Kallio (jord- och skogsbruksministeriet), verksamhetsledare Jyrki Wallin (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK), experten Elina Kamppi (Finanssiala ry). Diskussionen modereras av Jouni Kemppainen.

Kl. 12 Huvuddiskussion: En gemensam viljeförklaring offentliggörs i en dialog mellan ungdomar och partier

Det nationella landsbygdspolitiska uttalandet offentliggörs och behandlas i en dialog mellan ungdomar på landsbygden och representanter för riksdagspartier. I diskussionen deltar ungdomsrepresentanter för landsbygdspolitiska rådet och medlemmar i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Landsbygdens unga som framtidens aktörer. Alla riksdagspartier bjuds in till dialogen.

I dialogen diskuteras frågorna i uttalandet utifrån egna erfarenheter och med hjälp av Dialogpaus-metoden. Vi funderar tillsammans på vad frågorna innebär och ser om det finns en vilja hos partiernas representanter att ta till sig budskapet i uttalandet och att föra frågorna vidare för att lösa dem.

Gästerna vid diskussionen: riksdagsledamöter Katja Hänninen (vänsterförbundet), Janne Sankelo (samlingspartiet)samt partiets viceordförande Riikka Pakarinen (centern). Medlemmar från Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -arbetsgruppen Kaisa Oinas-Panuma, Ninni Teppo och Olli Cavén från MTK unga.

Kl. 14 Huvuddiskussion: Landsbygdspolitikens runda bord

Efter partipanelen är det dags för Landsbygdspolitikens runda bord där medlemmarna är toppnamn inom landsbygdspolitik och regional utveckling. De diskuterar landsbygdspolitik, taktik och framtid. Nu lönar det sig att lyssna på landsbygdsutvecklare, kommundirektörer och riksdagsledamöter. Rekommendationerna från landsbygdspolitikens runda bord bär mot framtiden.

Vad tycker medlemmarna vid landsbygdspolitikens runda bord om dialogen mellan ungdomar och partier, och om de insikter som har nåtts i diskussionen? Hur ser medlemmarna konkret på budskapet i uttalandet och främjandet av dess mål?

Medlemmarna vid landsbygdspolitikens runda bord: forskningsprofessor och vice generalsekreterare vid landsbygspolitiska rådet Hilkka Vihinen (LUKE), faktalitterär författare Juha Kuisma, ordförande Ilkka Haavisto (Medelvägens stiftelse). Diskussionen modereras av Jouni Kemppainen.

Kl. 15 Slutdiskussion: sammanfattning, tillbakablick och tack

Nu sammanfattar vi vilka insikter och lösningar vi tar med oss från Landsbygdsparlamentet 2021.

Gäster hos vårt värdpar Inari Fernández och Christoffer Strandberg vid slutdiskussionen är medlemmar från Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -arbetsgruppen samt Osku Ketola och Simo Ralli från bandet Elonkerjuu.

Budskapet från Landsbygdsparlamentet 2021 och det nationella landsbygdspolitiska uttalandet förs framåt tillsammans på ett fenomenalt sätt som aldrig tidigare skådats tillsammans med landsbygdens unga och bandet Elonkorjuu. Kom med allihop! Det här vill du inte missa.

Landsbygdsparlamentet 2021, Finlands största idéfestival, avslutas och stafettpinnen överlämnas från Kurikka till Nurmes, där evenemanget ordnas år 2024.

Kurikkas stadsdirektör Anna-Kaisa Pusa möter stadsdirektör Asko Saatsi från Nurmes.

Tackar och bockar!