Workshoppar 28.9.

Workshopparna löser framtida utmaningar. Efter förmiddagens diskussioner kastar vi oss in i workshoparbetet. Nu är det dags att söka och bolla idéer för hållbara lösningar i temaspecifika workshoppar. Workshopparna genomförs i ett övergripande samarbete mellan olika organisationer.

Workshopparna ger ny kraft till det egna arbetet. Ta upp dina idéer och problem, nu söker vi lösningar tillsammans! Workshopparna fördjupar sig i ämnet som valts av verkställaren av workshopparna och som kopplas till Landsbygdsparlamentets teman.

Workshoppen engagerar deltagare i att främja och utveckla ämnet, testa, validera eller modellera idén. Deltagarna erbjuds möjlighet att dela information om sina egna erfarenheter, få ny kunskap och nya verktyg samt att utvidga sitt nätverk.

Workshopparna utgör en grund för utarbetandet av ett nationellt landsbygdspolitiskt uttalande och för genomförandet av det övergripande landsbygdspolitiska programmet 2021–2027.

Sidans information uppdateras.