Tisdag 28.9.

Landsbygdsparlamentet är Finlands största idéfestival som ordnas virtuellt och samtidigt på flera orter i hela landet. Du är väl med när livesändningen av programmet startar från Kurikka Campus tisdagen den 28 september klockan nio på morgonen!

Sidans information uppdateras.

Kl. 9 Inledning till det nationella Landsbygdsparlamentet

Landsbygdsparlamentet är mer än bara ett evenemang. Det är Finlands största idéfestival och en plats för samhällelig diskussion och påverkan. Varmt välkommen till evenemanget Landsbygdsparlamentet 2021!

Vårt karismatiska värdpar presenterar sig och hälsar alla välkomna från studion på Kurikka Campus. Livesändningarna sänds från Södra Österbotten, men evenemanget arrangeras också i samarbete med olika instanser i olika delar av Finland.

Kl. 9.15 Evenemang som skapar framtiden

Landsbygdsparlamentet arrangeras gemensamt från byar till statsförvaltning. I Landsbygdsparlamentet syns deltagarglädjen: viktig information och en avslappnad stämning. Missionen är att bra möjligheter till boende, liv och försörjning bevaras på Finlands landsbygd. Detta förutsätter bra landsbygdspolitik och identifiering av mångfalden på landsbygden.

Det förutsätter också att man hör ungdomars synpunkter och röster i landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik. Finland kan bedriva en bättre landsbygdspolitik och det börjar med en konstruktiv diskussion, ökad förståelse och gemensam utveckling.

Med landsbygdsparlamentets första gäster diskuterar vi varför Landsbygdsparlamentet ordnas och vilken huvuduppgift det har. Vi repeterar hur det nationella landsbygdspolitiska uttalandet tar form och till vem budskapet sänds.

– Visste du att evenemanget är en del av ett större europeiskt landsbygdsparlament och att vår gemensamma röst bär till Finlands riksdag och vidare ända till Europaparlamentet och EU-kommissionen?

Gästerna tillkännages inom kort!

Kl. 9.45 Hälsningar från Kurikka – världens landsbygdshuvudstad!

Finland är ett matland och Kurikka är huvudstaden i vårt matland. Men vad gör Kurikka till världens landsbygdshuvudstad?

Kurikka ligger i Södra Österbotten och som regionstad har staden en viktig roll bland annat som ett servicecentrum för landsbygden runt omkring. På vilket sätt stöds landsbygdsområdenas livskraft i regionstaden? Hur skapas ett bra liv och en bra vardag på Kurikkas landsbygd?

Kl. 10.15 Huvuddiskussion: Är en modern landsbygd en omöjlig tanke?

Det finns stora förväntningar på landsbygden. Den förväntas producera koldioxidneutral mat och alternativ till fossila energikällor. Den betraktas som en plats där man kopplar av och samlar energi, men också som en plats för innovativt entreprenörskap och självförverkligande. Man förenar dock inte ordet "modern" med landsbygden, men borde man göra det?

Landsbygden hör till många ungdomars framtidsdrömmar. Det är lockande att få vara i fred och bo nära naturen. Konsumtion tråkar ut och självförsörjning intresserar. Man vill vara oberoende. Orten och närsamhället upplevs vara viktiga. Man vill utföra praktiskt arbete för att skydda den biologiska mångfalden. Ungdomar ser också landsbygden som en bra miljö för innovativ företagsverksamhet.

Vad behöver göras så att förväntningarna uppfylls och man kan stödja förverkligandet av ungdomars framtidsdrömmar? I diskussionen funderar man på hur trender på landsbygden utnyttjas. Hur kan de integreras och stödja landsbygdens livskraft och övergången till ett hållbart samhälle? Vem har bollen och vem bör vara redo att fånga den?

Kl. 11.30–12 Paus, förflyttning till workshoppar

Kl. 12–14 Workshoppar

Workshopparna löser framtida utmaningar

Efter morgonens invigning kastar vi oss in i workshoparbetet. Nu är det dags att söka och bolla idéer för hållbara lösningar i temaspecifika workshoppar som baserar sig på Landsbygdsparlamentets teman.

Workshopparna genomförs i ett övergripande samarbete mellan olika organisationer. Workshopparna ger ny kraft till det egna arbetet. Ta upp dina idéer och problem, nu söker vi lösningar tillsammans!

Workshopparna fördjupar sig i ämnet som valts av verkställaren av workshoppen och som kopplas till Landsbygdsparlamentets teman. Mer information om workshopparna kommer snart!

Kl. 14–16 Infoinslag och mycket annat på Partnertorget!

Mer information om Partnertorget, utställare och infoinslag snart!

Kl. 16 Huvuddiskussion: Hur genomförs 50 000 generationsskiften och ägarbyten på tio år?

Lyckade generationsskiften och ägarbyten i företag på landsbygden påverkar ekonomin och sysselsättningen i hela Finland. Ett betydande antal företag som befinner sig i förändring planerar att lägga ner. Resultatet är brister i tjänsterna, upplösta nätverk och förlust av många arbetstillfällen. Det är få som fortsätter arbeta på landsbygden, men hur ska man realisera potentialen hos ungdomar som ser möjligheter i entreprenörskap på landsbygden?

Lösningar har sökts bland annat genom finansiering, beskattning, rådgivning och utvecklingsprojekt. Tjänster finns tillgängliga och dessa kan även användas av gårdar och små och medelstora företag på landsbygden. Tjänsternas tillgänglighet och användning bör ökas. Finansiering behövs. Företaget måste vara säljbart. Men beaktar man potentiella efterträdare? Unga blivande entreprenörer?

Hur tar man i generationsskiften och ägarbyten hänsyn till osäkerheten hos entreprenören och den blivande entreprenören vid förändring? Hur ökar man ett genuint och öppet bemötande mellan parterna? Förändringen innebär risker som hanteras på ett personligt plan, vilket kräver kunskap och även identifiering av risker. Hur kan man stödja det?

Diskussionen begrundar alternativ för att öka generationsskiften och ägarbyten. Frågeställningen är vilka möjligheter som finns i ett "mjukt” generationsskifte, och finns där svaret på hur man realiserar 50 000 generationsskiften och ägarbyten på tio år?

Kl. 17.15 Dagens dialoger

Dags att gå igenom dagens händelser och resultat: vad har vi lärt oss och insett? Vad blir nästa steg? Hur ser landsbygdens framtid ut, bland annat ur en futuristisk synvinkel? Vad bör vi satsa på som aktörer, beredare och beslutsfattare?

I dagens dialoger på Kurikka Campus tar vi direkt kontakt med övriga Finland och får hälsningar från Landsbygdsparlamentets lokala partner.

Efter dagens dialoger fortsätter diskussionen på sociala medier med hashtaggen #maapuhuu och #Maaseutuparlamentti.

Kl. 9–20 Påverka och nätverka även i det multilokala Landsbygdsparlamentet

Programmet arrangeras också i samarbete med olika instanser multilokalt, alltså på flera orter runt om i Finland. Kom med som partner och planera ett eget lokalt evenemang i Landsbygdsparlamentet. Bjud in kommundirektören, nya fullmäktigeledamöter, byombudsmannen och kommuninvånare som gäster och berätta om dina fina idéer om utveckling av landsbygden. Det kan vara en samhällslokal, en natursevärdhet som renoverats gemensamt, ett samhälleligt företag eller exempelvis ett multiserviceställe/bybutik i byn.

Programmet som organiseras på olika orter, utgör tillsammans Landsbygdsparlamentets multilokala program. Det nationella Landsbygdsparlamentet och Finlands största idéfestival skapas tillsammans från byar till statsförvaltningen! Se mer information på sidan Vill du bli en partner.

Landsbygdsparlamentets multilokala program uppdateras i augusti.