Onsdag 29.9.

Välkommen till det nationella Landsbygdsparlamentets andra dag. Viktig information och en avslappnad stämning. Livskraft på agendan, som kommer av gemenskap och ett bra liv. Vi pratar om hur man skapar mer välbefinnande med mindre. Under dagen diskuterar vi även situationen för digitaliseringen på landsbygden – går den att åtgärda?

Obs. ändringar är möjliga.

Kl. 9 Inledning till dagen: Dimensioner av ett bra liv

Våra proffsiga programledare hälsar alla välkomna till Landsbygdsparlamentets andra dag.

I morgonens inledning har vi med en landsbygdspanel vars egna personliga uppfattningar om välbefinnande och ett bra liv vi får ta del av. Vi pratar om hur man skapar mer välbefinnande med mindre.

Gästerna i morgonens inledning tillkännages inom kort.

Kl. 9.30 Huvuddiskussion: Vi skriver om framtiden för närskolorna!

Den sista närskolan på landsbygden kommer att stängas år 2032 om den nuvarande nedläggningstakten fortsätter. Den ökade befolkningsförlusten som följer efter nedläggningarna återspeglar det faktum att detta inte bara är en fråga om skolnätverket. Nu om någonsin är det dags att ta en time-out i planeringen av skolnätverket.

Över 90 procent av skolorna på landsbygden har stängts. Restiden till skolan närmar sig 2,5 timmar om dagen för allt fler barn på landsbygden och i skärgården. Även denna tid överskrids för en del. Nedläggningen av lågstadieskolor handlar också om delaktighet, att höra barns röster, lokalsamhällen och grundläggande rättigheter. Men beaktas dessa synvinklar alls?

Hur ser framtidens kontaktundervisning ut i en kommun där landsbygden är vidsträckt och lågstadiebarnen är få? Hur påverkar nedläggningarna av närskolor barnens välbefinnande på landsbygden? Hur påverkar stängningen av närskolan platsens och områdets livskraft?

Det är dags att ta en time-out. Genom att ändra sättet att tänka och agera skulle man kunna spara tid, ansträngning och i slutändan pengar. Det finns behov av ett mer engagerande tillvägagångssätt, men hur görs det i praktiken? Kan framtiden för närskolor skrivas om?

Gästerna vid diskussionen tillkännages inom kort.

Kl. 10.30 Huvuddiskussion: Förändrade former av gemenskap

Gemenskap kan koncentreras runt vissa personer eller grupper utan att man märker det. Andra kan lätt hamna utanför. Hur identifierar man situationen och korrigerar den? Det behövs mer gemenskap och även åtgärder för att främja den.

Finlands landsbygd har en äldre befolkning och även yngre invånare. Människor med olika bakgrund och behov. Det finns fast bosatta och fritidsboende. Vems röst hörs och vem lämnas ohörd? Vad byggs gemenskap av? Hur påverkar dialogen mellan olika aktörer (eller bristen på sådan) upplevelsen av ett bra liv? Och vad spelar den för roll för platsens och regionens livskraft?

Vad uttrycker gemenskap och upplevelsen av den om balansen mellan olika människor och samhällen? – Deras möjligheter att påverka utvecklingen av exempelvis bastjänster, utvecklingen av den egna omgivningen och en smidig vardag?

Vad är viktigt för ungdomar? Och för de äldre? Hur kan man identifiera och beakta olika dimensioner av välbefinnande i till exempel kommunens politiska beslutsfattande och förberedelserna av det? Hur får man styrkan i samhället att stödja livskraften på den så kallade krympande platsen eller regionen?

Kl. 11.30–12 Paus, förflyttning till workshoppar

Kl. 12–14 Workshoppar

Workshopparna löser framtida utmaningar

Efter morgonens invigning kastar vi oss in i workshoparbetet. Nu är det dags att söka och bolla idéer för hållbara lösningar i temaspecifika workshoppar som baserar sig på Landsbygdsparlamentets teman.

Workshopparna genomförs i ett övergripande samarbete mellan olika organisationer. Workshopparna ger ny kraft till det egna arbetet. Ta upp dina idéer och problem, nu söker vi lösningar tillsammans!

Workshopparna fördjupar sig i ämnet som valts av verkställaren av workshoppen och som kopplas till Landsbygdsparlamentets teman. Mer information om workshopparna kommer snart!

Kl. 14–16 Infoinslag och mycket annat på Partnertorget!

Mer information om Partnertorget, utställare och infoinslag snart!

Kl. 16 Huvuddiskussion: Varifrån får vi en vitamininjektion för att påskynda digitaliseringen av landsbygden?

På onsdagseftermiddagen diskuterar vi vad som händer när höghastighetsnät har grävts ner i marken. Vilka möjligheter har gjorts tillgängliga tack vare nätverken? Kan digitalisering skapa gemenskap mellan platser och över gränser?

Diskussionstemat uppdateras! Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Kl. 17.15 Dagens dialoger

Dags att gå igenom dagens händelser och resultat: vad har vi lärt oss och insett? Vad blir nästa steg? Hur ser landsbygdens framtid ut, bland annat ur en futuristisk synvinkel? Vad bör vi satsa på som aktörer, beredare och beslutsfattare?

I dagens dialoger på Kurikka Campus tar vi direkt kontakt med övriga Finland och får hälsningar från Landsbygdsparlamentets lokala partner.

Efter dagens dialoger fortsätter diskussionen på sociala medier med hashtaggen #maapuhuu och #Maaseutuparlamentti.

Kl. 9–20 Påverka och nätverka även i det multilokala Landsbygdsparlamentet

Programmet arrangeras också i samarbete med olika instanser multilokalt, alltså på flera orter runt om i Finland. Kom med som partner och planera ett eget lokalt evenemang i Landsbygdsparlamentet. Bjud in kommundirektören, nya fullmäktigeledamöter, byombudsmannen och kommuninvånare som gäster och berätta om dina fina idéer om utveckling av landsbygden. Det kan vara en samhällslokal, en natursevärdhet som renoverats gemensamt, ett samhälleligt företag eller exempelvis ett multiserviceställe/bybutik i byn.

Programmet som organiseras på olika orter, utgör tillsammans Landsbygdsparlamentets multilokala program. Det nationella Landsbygdsparlamentet och Finlands största idéfestival skapas tillsammans från byar till statsförvaltningen! Se mer information på sidan Vill du bli en partner.

Landsbygdsparlamentets multilokala program uppdateras i augusti.

Kl. 18 Nationella belöningar av byar år 2021

Vid prisceremonin som arrangeras av Finlands byar överlämnas priset Årets by i Finland 2021 samt utmärkelser! Dessutom utdelas priser till årets landsbygdsaktör 2021, årets föregångare, årets unga lokala aktör samt årets landsbygdsansikte. Mer information om programmet kommer! Var med!