Live-lähetykset

Utopiasta normaaliin toimintaan – miten muutos tehdään ja hiiliviisas maaseutu toteutetaan käytännössä?

Ilmastonmuutos haastaa kaikki toimijat: niin yksilöiden, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskunnankin tasolla tarvitaan uusia hallinnan keinoja sekä kykyä varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen aikaansaamat vaikutukset vaihtelevat yksilöistä yhteisöihin ja paikalliselta globaalille tasolle. Yksilöt kokevat epätietoisuutta ja turhautumista, koska erilaisten valintojen vaikutuksia on vaikea hahmottaa. Tämä vaikeuttaa ilmastonmuutokseen reagointia ja ratkaisujen etsimistä sen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Olennaista onkin tarkastella toimenpiteitä ottaen huomioon myös niiden hyväksyttävyys ja globaalin oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Kati Pitkänen, Jaana Husu-Kallio,