Vill du bli en partner?

kom med
Är du intresserad av våra teman och vill bli en partner som arrangerar program? Kontakta oss och skicka oss email maaseutuparlamentti@mmm.fi. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.

Obs! sidan uppdateras

Allmän information

Det virtuella och multilokala Landsbygdsparlamentet 2021 ger sina partner olika möjligheter att delta i programmet.

Har du redan anmälat dig som partner? Kom ihåg att logga in till ekstranet där det finns mera information som är riktad åt partnerna.

Vill du ansluta dig till vår email-lista? Kontakta oss: maaseutuparlamentti@mmm.fi

Vår nästa träff för alla vår partner hölls 17.8. ungefär kl. 9-15. Mer information i augusti.

Kom ihåg, att om du vill arrangera program, dess ämne ska höra till någon av Landsbygdsparlamentets 2021 tre teman

Som partner i det multilokala programmet på din egen ort?

Multilokalitet och lokal förankring är ett av Landsbygdsparlamentets viktiga teman. Kom med och planera ditt eget lokal evenemang som del av det multilokala programmet. Läs mer om hur kan du arrangera multilokal program här. 

Anmäl dig här som partner i det multilokala program (webropol). Vi önskar att du ger en bindande anmälan senast 20.8.

Kom med i infoinslag som ordnas för partner som arrangerar multilokal program. Inslaget hölls måndag 9.8. kl. 18-20. Anmäl dig till Kirsti Vuori kirsti.vuori@leadersuupohja.fi senast 8.8. Du kan också fråga Kirsti om du har frågor om det multilokala programmet. 

Multilokal program kan arrangeras på tisdag 28.9. kl. 9-20 och onsdag 29.9. kl. 9-18. 

Vi kan lyfta fram evenemanget på webbplatsen maaseutuparlamentti.fi och förmedla information via våra kanaler i sociala medier. Notera att arrangören av ett lokalt evenemang bär ansvaret för evenemangets alla åtgärder (kostnader, försäkringar, coronasäkerhet osv.). Landsbygdsparlamentet betalar inte de lokala evenemangens kostnader och svarar inte på något sätt för organiseringen av dem.

Som partner på webben?

Det är möjligt till exempel att ordna workshoppar och infoinslag på webben under evenemanget. Det är också möjligt att delta i partskapskapstorget, vår virtuell mässavdelning. Mässavdelning kan vara partners eget ellerman kan också dela den med en annan partner. Att delta i det virtuella programmet är gratis för alla i hela Finland.

Bekräfta din anmälning eller anmäl dig som en ny partner här (webropol). Vi önskar att du ger en bindande anmälan senast 20.8.