Vill du bli en partner?

kom med
Är du intresserad av våra fokusområden och vill bli en partner? Du kan kontakta oss med blanketten som du hittar nedan. Vi kontaktar dig så fort som möjligt. Det multilokala Landsbygdsparlamentet ger sina partner olika möjligheter att delta i programmet.

Som partner i Kurikka?

Är du intresserad av ett partnerskap vid evenemanget som vi ordnar på plats i Kurikka? Eftersom vi ordnar evenemanget i enlighet med coronarestriktionerna, tar vi enligt en gemensam överenskommelse fram en separat plan för varje deltagare. Trots coronaläget finns det många möjligheter. För att ta del av programmet som vi ordnar på plats i Kurikka tar vi ut en deltagaravgift som täcker måltidskostnaderna. På grund av coronaläget är vi också tvungna att begränsa antalet deltagare i Kurikka. Vi vill ordna evenemanget så coronasäkert som möjligt och följer de gällande coronarestriktionerna och principerna för ansvarsfullt organiserade evenemang som utarbetats av undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp.

Vi följer coronaläget och informerar den 30 april om vi kan ordna evenemanget på plats eller om evenemanget blir virtuellt och multilokalt.

Som partner på din egen ort?

Multilokalitet och lokal förankring är ett av Landsbygdsparlamentets viktiga teman. Vi ordnar Landsbygdsparlamentet vart tredje år på en finsk landsbygdsort. I år ordnar vi parlamentet i Kurikka. Utöver detta är vårt mål att parlamentet är ett evenemang för hela Finland.

Vi erbjuder våra partner en möjlighet att planera och organisera egna lokala evenemang i anslutning till Landsbygdsparlamentet. Detta innebär att du kan informera oss om ditt eget evenemang bland annat när, var och hur du tänker ordna evenemanget (workshop, diskussionsmöte, utflykt osv.) samt vad är evenemangets tema. Temat ska kunna kopplas till Landsbygdsparlamentet 2021 och dess genomgående teman. Du behöver inte ordna ditt evenemang den 1 – 2 oktober 2021, men ändå i år.

Vi kan lyfta fram evenemanget på webbplatsen maaseutuparlamentti.fi och förmedla information via våra kanaler i sociala medier. Notera att arrangören av ett lokalt evenemang bär ansvaret för evenemangets alla åtgärder (kostnader, försäkringar, coronasäkerhet osv.). Landsbygdsparlamentet betalar inte de lokala evenemangens kostnader och svarar inte på något sätt för organiseringen av dem.

Som partner på webben?

I år ordnar vi Landsbygdsparlamentet enligt en hybridmodell. Detta innebär att vi kombinerar Landsbygdsparlamentets program och virtuellt program. Vi direktsänder till exempel workshoppar och infoinslag på webben under evenemanget i Kurikka. De virtuella sändningarna har ett eget program som samordnas med det program som vi ordnar på plats i Kurikka. Att delta i det virtuella programmet är gratis för alla i hela Finland.

Som partner i idéfestivalkampanjen?

Landsbygdsparlamentet vill bidra till en konstruktiv och jämlik diskussionskultur i Finland. Samtidigt med det landsomfattande Landsbygdsparlamentet 2021 ordnas kampanjen Idéfestival - diskussioner om ett gott liv på landsbygden som pågår 18.1 – 11.6.2021. Diskussionerna sker med hjälp av Dialogpaus-metoden.

Syftet med diskussionerna är att få en djupare förståelse för det ämne som diskuteras samt att höra olika människors synpunkter. Idéfestivalen siktar till att få i synnerhet ungdomar med i diskussionen. Till dem som ordnar dessa diskussioner ger vi utbildning för att leda diskussionerna samt färdigt material. Många partner deltar redan. Kom med du också och anmäl dig som diskussionsledare på webbplatsen idéfestival. Vi är med i Yles Bra sagt-projekt.

Som partner i Landsbygdsparlamentet

Landsbygdsparlamentets genomgående teman 2021 är ungdomar och hållbar utveckling. Berättar du för oss på vilket sätt din organisation eller ditt företag beaktar någotdera temat eller kanske båda.

De uppgifter du lämnar sparar vi i enlighet med vår dataskyddsbeskrivning*.

Vi återkommer så fort som möjligt.