Vill du bli en partner?

kom med
Anmälningstiden som partner i Landsbygdsparlamentet år 2021 har slutat. Kom med som deltagare!

Obs! sidan uppdateras

Allmän information

Det virtuella och multilokala Landsbygdsparlamentet 2021 arrangeras 28.-30.9.2021.

Har du redan anmälat dig som partner? Bekräfta din anmälning som partner här. (webropol) Kom ihåg att logga in till ekstranet där det finns mera information som är riktad åt partnerna.

Vill du ansluta dig till vår email-lista? Kontakta oss: maaseutuparlamentti@mmm.fi

Program som arrangeras hör till någon av Landsbygdsparlamentets 2021 tre teman.

Som partner i det multilokala programmet på din egen ort?

Multilokalitet och lokal förankring är ett av Landsbygdsparlamentets viktiga teman. Kom med och planera ditt eget lokal evenemang som del av det multilokala programmet. Läs mer om hur kan du arrangera multilokal program här. 

Anmäl dig här som partner i det multilokala program (webropol). Vi önskar att du ger en bindande anmälan senast 15.9.

Om du har frågor om det multilokala programmet kontakta Kirsti Vuori: kirsti.vuori@leadersuupohja.fi. 

Multilokal program kan arrangeras på tisdag 28.9. kl. 9-20 och onsdag 29.9. kl. 9-18. 

Vi kan lyfta fram evenemanget på webbplatsen maaseutuparlamentti.fi och förmedla information via våra kanaler i sociala medier. Notera att arrangören av ett lokalt evenemang bär ansvaret för evenemangets alla åtgärder (kostnader, försäkringar, coronasäkerhet osv.). Landsbygdsparlamentet betalar inte de lokala evenemangens kostnader och svarar inte på något sätt för organiseringen av dem.

Partner på webben

Partnerna kan ordna workshoppar och infoinslag på webben under evenemanget. Dom kan också delta i partskapskapstorget, vår virtuell mässavdelning. 

Vill du skriva oss en blogg?

Vi tar gärna emot bloggar som tillhör våra ämnen! Kontakta oss maaseutuparlamentti@mmm.fi.