Materialer

Materialer för Landsbygdsparlamentet
Här hittar du materialer som du kan änvända fritt när du informerar om Landsbygdparlamentet.
"Kiipeilytelineessä"

61% av finländarna förknippar ett bra liv med landsbygden.

Stress är inte förknippat med ett bra liv, precis som det inte är förknippat med landsbygden. Landsbygden ses som en plats där naturen ligger nära och där rum och ro ger möjlighet till rekreation och laddning.

Därför är det inget under att en fjärdedel av stadsborna tillbringar mellan en månad och ett halvt år på landsbygden.

Är du också multilokal, deltidsboende på landsbygden? Du är inte ensam. Du är en av 2,1 miljoner finländare. Vad betyder landsbygden för dig? Kommentera och berätta!

Källor: Landsbygdsbarometern 2020 -undersökning och Syke 2020

Monipaikkaisuus bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaisuus bild 2 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Läppäri ja kahvikuppi pöydällä"

Visste du att fibern minskar de nackdelar som platsen fororsakar för företag och ökar landsbygdens attraktivitet som bostadsort för ungdomar, kvinnor och högutbildade?

Forskningarna visar att fibernät har inflytande för fortsättning, utveckling och etablering av företag på landsbygden. En fjärdedel av företagen ansåg att det påverkade valet av plats. Det påverkar också distansarbete.

Viktigast är att optisk fiber har en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. Inbyggda fiberområden har förlorat i genomsnitt 2,2 procent mindre befolkning än områden utan fiber under 2010-2018.

Byggande av fibernät kan utlösa en positiv cirkel för utvecklingen på landsbygden. Har du personligen varit involverad i att bygga ett fiberoptiskt nätverk eller har det gett dig nya möjligheter att bo och vara företagare på landsbygden? Har det kanske gjort det lättare att jobba från stugan? Berätta för ossi kommentarfältet!

Visste du att Landsbygdsparlamentet organiserades i år virtuellt och man hade möjlighet att delta i konstruktiva diskussioner, brainstorming och påverkan varifrån som helst i Finland?

Man kan se evenemangets huvuddiskussioner i efterskott på sidan landsbygdspolitik.fi.

#landsbygdsparlamentet #fiberoptisk #distansarbete #smartlandsbygd

Olli Lehtonen, 2020; Hirvonen et al. 2020; Kurvinen et al. 2018

Företagande bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Henkilö lossissa"

Det är fantastiskt att för så många är det viktigt att komma till landsbygden - men hur?

98 % av invånare på landsbygdens upplever att användningen av bil är det enda alternativet för att ta sig runt på landsbygden.

Det finns litet kollektivtrafik kvar på landsbygden. Kanske är det en av orsaken till att nästan 75% av medborgarna tycker att de nuvarande klimatpolitiska åtgärderna gör det svårt att röra sig på landsbygden.

Vad händer om vi skriver om de framtida möjligheterna? Försäkrar villkoren för hållbar rörlighet också på landsbygden genom ett nätverk av smidiga resekedjor, hållplatser, promenad- och cykelvägar och ett riksomfattande nätverk av tankstationer för förnybar energi? Vad händer om gårdar hade tankstationer i framtiden?

Ett bra liv inkluderar möjligheten att röra på sig.

Källa: Landsbygdsbarometern 2020 -undersökning, Landsbygdsöversikten 2017 medborgarundersökning

Saavutettavuus kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Saavutettavuus bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Tankkaamassa"

68% av medborgarna anser att rollen och vikten av landsbygden blir starkare när man söker nya alternativ till icke förnybara fossila bränslen.

Samtidigt anser dock 62% att den aktuella klimatförändringspolitiken inte behandlar landsbygdsområden och stadsområden lika. Också lika många anser att de nuvarande åtgärderna inte är rejäla och rättvisa ur landsbygdens perspektiv.

Vilken typ av klimatåtgärder skulle behövas, särskilt ur landsbygdsperspektiv? Bland annat detta diskuterades under Landsbygdsparlamentet 2021 och den gemensamma landsbygdspolitiska resolutionen berör frågan. Läs "Möjliggör en fortsättningen på landsbygdens berättelse - landsbygdspolitisk resolution 2021" på landsbygdsparlamentet.fi.

Bild: Landsbygdsnätverket

Hiiliviisaat bild på svenska (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Työnteossa"

Bästa nyvalda kommunala beslutsfattare,

Visste du att 34% av medborgarna kunde överväga multilokal företagsamhet, delvis på landsbygden? Detta är av intresse för upp till 50 procent av unga stadsbor! 16% av medborgarna ser landsbygdens företagande som en möjlighet.

Landsbygden ses som en bra driftsmiljö för innovativt företagande.

Allt detta är bra, eftersom det behövs nya företagare på landsbygden och i Finland i allmänhet, eftersom mer än 50 000 företag inom tio år kommer att påverkas av ägarbyte på grund av åldrande. Så hur får vi människor som överväger företagande att vidta åtgärder?

Dessa frågor och andra frågor som rör din egen kommuns livskraft diskuterades under Landsbygdsparlamentet 2021 och den gemensamma landsbygdspolitiska resolutionen berör frågan. Läs "Möjliggör en fortsättningen på landsbygdens berättelse - landsbygdspolitisk resolution 2021" på landsbygdsparlamentet.fi.

#Landsbygdsparlamentet #idéfestivalen

Kommunala beslutsfattare bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Var tredje person kan överväga företagande på flera platser, varav en del kan äga rum på landsbygden.

Känner du till sådana människor som har förverkligat idén? Vad har varit avgörande för beslutet? Längtan efter en landskapsförändring, egna personliga kontakter eller nätverk, en bra fiberanslutning, närhet till naturen, en identifierad marknadsnisch, gemenskapligt arbete eller något annat? Låt oss veta i kommentarsfältet!

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Monipaikkaisuus bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaisuus bild 2 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaisuus bild 3 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Finländare är nästan eniga om att alla ska ha rätt att bo precis där de vill bo. 85% av de som svarat på undersökningen stödde idén. Å andra sidan var 7% av de tillfrågade oense. (Källa: Landsbygdsbarometern 2020 -undersökning)

Vilka tankar väcker det hos dig? Kommentera och delta i den allmänna debatten på social medier med hashtaggen #landetalar.

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Bra liv på landsbygden bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Vad tycker du om påståendet: ”Miljövänligheten att bo på landsbygden bör förbättras”? Vi frågade finländarna om detta i landsbygdsbarometern 2020. Cirka 59% av finländarna associerar en miljövänlig livsstil med landsbygden (jfr 10% med städer). Å andra sidan ser 60% att miljövänligheten i livet borde förbättras ytterligare.

Hur kan det förbättras? Vilka förutsättningar kräver det? Investeringsbidrag för hushålls förnybar energi, morötter för att använda gemensamma transportmedel, stöd för etablering av ängar istället för gräsmattor? Kommentera och berätta om dina idéer och problem. Genom att öka den gemensamma förståelsen kan vi skapa en bättre framtid.

#kolsmartabyar #landetalar #landsbygdsparlamentet

Hiiliviisaat bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Hiiliviisaat bild 2 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Landsbygdsbarometern 2020 anger uttalandet "Nuvarande
klimatförändringspolitik är lämplig och rättvis ur ett landsbygdsperspektiv" och frågade om respondenterna höll med eller inte höll med om påståendet.

Endast 14% anser att klimatförändringspolitiken är rättvis mot landsbygden. Majoriteten, eller 62% av de tillfrågade, var oense. 62% tyckte också att landsbygden har en viktig roll i att begränsa klimatförändringen.

Hur kan man uppfylla denna förväntning på landsbygden? Vilka lösningar kan erbjudas för att mildra klimatförändringen? Berätta för oss!

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Hiiliviisaat ratkaisut bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

75 % av medborgarna tyckte, helt eller delvis, att åtgärder för klimatförändringen skulle göra det svårare att röra sig på landsbygden. Bara ungefär en av tio upplevde att åtgärderna inte gjorde det svårt att röra sig på landsbygden. (Källa: Landsbygdbarometern 2020)

Vad tycker du? Vilka slags hållbara transportlösningar behövs för landsbygden? På vilka sätt kan rörligheten på landsbygden vara mer hållbar samtidigt som det möjliggör en smidig vardag? Berätta för oss!

#landetalar #landsbygdsparlamentet
Kestävä liikkuminen bild 1 (jpg, 1:1, t.ex till Instagram)

Kestävä liikkuminen bild 2 (jpg, 1:1, t.ex till Instagram)