Landsbygdsparlamentet 2017

För första gången ordnades Landsbygdsparlamentet på riksnivå år 2017. Evenemanget tillgodosåg behovet att öka medvetenheten om Finlands varierande landsbygd, lyfta fram viktiga landsbygdsaspekter i den allmänna debatten och på dagspolitikens agenda samt inspirera till en konstruktiv diskussion om landsbygd(-stad).

Omöjligheter blir möjligheter – Landsbygdsparlamentet 2017

Finlands första landsomfattande landsbygdsparlament ordnades den 1–3 september 2017 i Leppävirta, Norra Savolax. Evenemanget ingick i programmet för Finlands 100-årsjubileum. Under evenemanget tog deltagarna djärvt itu med dagens och morgondagens kritiska landsbygdsteman och lyfte dem på dagspolitikens agenda, presenterade fantastiska framgångshistorier och skapade en dialog mellan landsbygdsaktörer, beslutsfattare och företrädare för medier.

Läs programmet för Landsbygdsparlamentet 2017 här (öppnas i issuu.com). Man ville också sammanföra landsbygdsaktörer från olika håll i Finland och skapa förutsättningar för informationsutbyte, nytt nätverkande och en rådig verksamhet på landsbygden.

Drygt 800 personer från olika delar av Finland tog del av programmet och sammanlagt drygt 2 000 personer besökte evenemanget. I Landsbygdsparlamentet 2017 deltog 16 huvudtalare och debattörer och sammanlagt ordnade man 15 utflykter och 34 workshoppar. På Skördetorget uppträdde 10 olika grupper.

Ett stort tack hör till de 120 frivilliga från Leppävirta som bidrog till evenemanget samt till de 43 partner, organisationer och företag i Leppävirta, Norra Savolax och hela Finland som bistod med programinnehållet.

En viktig del av Landsbygdsparlamentet har varit att göra deltagarna delaktiga och skapa en gemensam vision för landsbygdsutvecklingen i Finland. I Leppävirta offentliggjordes det första gemensamma landsbygdspolitiska uttalandet ”För en framgångsrik landsbygd!”.

Uttalandets budskap ”För en framgångsrik landsbygd” har förmedlats till de nationella beslutsfattarna och även via Europeiska landsbygdsparlamentet till ledamöterna i Europeiska unionens parlament (MEP).

Läs uttalandet ”För en framgångsrik landsbygd” i pdf-format via denna länk.

Maaseutuparlamentti 2017 tunnelmia