Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden-kampanjen förverkligades 18.1.-11.6.2021

Finlands största idéfestival

Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden var en del av det landsomfattande Landsbygdsparlamentet 2021. Landsbygdsparlamentet är Finlands största idéfestival och plats för samhällspåverkan.

Diskussionen pågick vintern och våren 2021

Diskussionerna om det goda livet på landsbygden pågick under tiden 18.1 – 11.6.2021 och förverkligades i tre omgångar och genom tre frågor. För varje diskussionsomgång var det reserverat sex veckor tid, under vilken kan alla intresserade kunde ordna diskussioner utifrån färdiga material.

Diskussionen förverkligades i grupper om sex till tio personer. Målsättningen var att bjuda in människor från olika åldrar och olika bakgrunder. Man kunde ordna en diskussion i den egna byn, kommunen, på arbetsplatsen eller inom sitt nätverk eller också i det egna hemmet. Diskussionen kan ordnas på plats eller på nätet. Med hjälp av anvisningar och där tillhörande material var det enkelt att ordna en diskussion.

Under vintern och våren diskuterade vi:

  • från 18.1. till 26.2. om vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år.
  • från 8.3. till 16.4.om hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående med mindre.
  • från 26.4. till 11.6. om vad det är som hindrar oss från att förverkliga en mer hållbar vardag och mer hållbart företagande.

Diskussionerna förerkligades med hjälp av Dialogpaus-metoden

Dialogpaus är ett nytt sätt att starta och föra konstruktiva samhällsdebatter. Målet är att få en djupare förståelse för det ämne som diskuteras samt att höra olika människors synpunkter, i Idéfestivalen särskilt de unga.

Diskussionerna ger alla deltagare en möjlighet att lära sig nytt. Den som ordnar och leder en diskussion får färdiga anvisningar, en mall för inbjudan och ett inledande anförande samt ett manuskript. Ytterligare fick ledaren möjlighet att delta i utbildning som ordnades av Dialogpaus-stiftelsen.

Du kan utnyttja Idéfestival-material fritt

Du kan utnyttja Idéfestival-material fritt. Videoklipp finns att se på Landsbygdsparlamentets YouTube-kanal och man kan välja svenskspråkig textning. Talet är på finska.

Del 1 material: Vad behöver vi för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år?

Del 2 material: Hur kan vi skapa mer välmående med mindre - idag och om tio år?

Del 3 material: Vad är det som hindrar oss från att förverkliga en mer hållbar vardag och mer hållbart företagande?

Hälsningar från samarbetsbarterna bakom kampanjen

Idéfestivalen Diskussioner om ett gott liv på landsbygden i samarbete mellan Landsbygdens Bildningsförbund, Finlands 4H-förbund, Finlands Byar r.f., Keskipiste-Leader rf, Dialogpaus-stiftelsen, Livsmedelsverkets nätverksenhet/landsbygdsnätverket samt Landsbygdspolitiska rådet och dess sekretariat vid jod- och skogsbruksministeriet, som koordinerade kampanjen. Kampanjen var en del av nationella Landsbygdsparlamentet 2021, som arrangerades via nätet i hela landet i 28.-30.9.2021. Kampanjen är också en del av Bra sagt -kampanjen (Yle.fi).

Det finns inte en enda definition om vad ett bra liv är och detsamma gäller för landsbygden och dess framtidsbild. Det är allt sådant som vi själva definierar utifrån vårt tal. De insikter som föds i diskussionerna hjälper oss att bättre förstå och stöda det som bygger upp ett bra liv för olika människor och samhällen. I diskussionen vill vi speciellt få med unga som bor på landsbygden. Samhället behöver deras synsätt för att vi ska kunna göra en hållbar framtid. Genom att öka den gemensamma förståelsen, har vi en gemensam grund som leder vidare till nya lösningar.

Vårt löfte för dig som ordnade ett diskussionstillfälle eller deltagade i ett är att vi tar tag i de insikter som föds ur diskussionerna och tar med dem i förverkligande av det nationella Landsbygdsparlamentet 2021 och utformingen av den nationella landsbygdspolitiska kommunikén. Vi för vidare budskapet till regeringen, riksdagsgrupperna samt till regionerna (bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och NTM-centralerna). Även i det arbetet nyttjar vi Dialogpaus-metoden.

Vi skapar framtiden tillsammans.