Käsikirjoitus copy

Man behöver inte kunna allt direkt. Man kan leda en konstruktiv dialog med hjälp av det manuskriptet som vi berett. Därtill kan du delta i fasiliteringsutbildning om du har möjlighet (se guide-sidan).

I Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden -kampanjens tillfällen är det viktigt att åstadkomma en tillitsfull atmosfär, i vilken deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och synvinklar i ämnet.

Deltagarnas namn skrivs inte ner. Samtalen bands heller inte in. Diskussionens centrala innehåll och gång kan antecknas exempelvis som franska streck.I slutet av diskussionen antecknar man de insikter som fötts ur diskussionen och dessa skickas med feedback-formuläret till arrangörerna och blir till underlag för den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0. och Landsbygdsparlamentet 2021.

Med hjälp av manuskriptet där tiden för de olika delarna är utskrivet är det enkelt att dra en dialog. Vi har berett två olika långa manuskript, ett på 75 minuter och ett på 120 minuter. Bekanta dig i god tid före diskussionen med det manuskriptet som du väljer.

Manus för Idéfestival Diskussion om hur vi skapar mer välmående med mindre resurser

Nedan kan du välja att ladda ner ett manus för antingen en 120 eller 75 minuter lång diskussion.