Kutsupohja keskustelun järjestäjälle copy

Utnyttja denna modell för inbjudan när du bjuder in människor i olika åldrar och från olika bakgrund till en mångstämmig diskussion.

Kom med och diskutera om vad ett bra liv på landsbygden är för dig

Hej xx,

Vad upplever du att hindrar oss från att förverkliga en mer hållbar vardag och mer hållbart företagande?


Det här är en personlig inbjudan till Dialogpaus-diskussionen som [bakgrundsaktör] arrangerar. Vi vill höra vad du tänker och hurdana upplevelser du har i frågan. Diskussionen ordnas [datum] kl. [xx-xx.xx]

[plats, adress / virtuellt via nätet].

Hur syns hållbarhet i din vardag eller i ditt företagande - eller syns det? På vilket sätt upplever du att du kan själv påverka målsättningen om ett koldioxidneutralt samhälle? Vad upplever du att du inte kan påverka även om du så önskade? –Vad kräver en hållbar vardag och ett hållbart företagande på landsbygden ur just ditt perspektiv?

Vår diskussion förverkligas som en del av Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på landsbygden -kampanjen och nationella Landsbygdsparlamentet 2021. Diskussioner arrangeras under våren i olika delar av landet.

[”Under en majdag/-kväll/-morgon”] har du möjligheten ett träffa människor som du kanske inte vanligtvis skulle möta. Till [eftermiddagens/morgonens/kvällens tillställning] har vi bjudit in [6-10] personer i olika åldrar och från olika bakgrund, med olika uppdrag och olika livssituationer.

Kom som du är. Diskussionen förverkligas med Dialogpaus-metoden, som skapar en förtrolig atmosfär. Alla deltar i diskussionen utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv. I dialogen är alla jämlika och alla respekterar varandra. Det enda du behöver är ett öppet sinne och nyfikenhet.

Vi behöver inte göra beslut eller finna lösningar. Målsättningen med diskussionen är att djupa vår förståelse om ämnet, oss själva och andra. I stället för enhällighet söker vi utbyte av tankar och erfarenheter.

Vi ber att du meddelar om deltagande senast [datum] via e-post [eller tfn] till [konktaktpersonens uppgifter Förnamn och Efternamn]. [Förnamn] svarar även på frågor gällande tillfället. Samtidigt kan du meddela om specialdiet. [Förnamn] konktaktuppgifter är: [e-post och tfn.nummer].

Program, tid och plats

[Välj textmallen om du arrangerar tillfället på ort.]

Dialogpaus-diskussionen om ett bra liv på landsbygden arrangeras [platsen, ex. föreningshuset], [datum] kl. [xx.xx–xx.xx], [address].

Program [obs. exempel]:

15:00-15:30 Kaffe, te, traktering och bekantning

15:30-15:35 Öppningsord

15:35-15:40 Inledning

15:40-17:40 Diskussion (obs välj mellan 75 min och 120 min diskussion)

17:40-17.50 Slutord

17:50-18:00 Eftersnack, informell stund för småprat

[ELLER välj följande tekstexempel om du arrangerar tillfället via nätet]

Idéfestival Diskussionen om ett gott liv på landsbygden arrangeras via [ex. Microsoft Teams] [datum] kl. [xx.xx–xx.xx]. Länken till diskussionen sänds via e-post före tillgället.

Tilaisuuden ohjelma [huom. esimerkki]:

15.15-15.30 Öppning av länken. Test av förbindelserna och tekniken.

15:30-15:35 Öppningsord

15:35-15:40 Inledning

15:40-17:40 Diskussion (obs välj mellan 75 min och 120 min diskussion)

17:40-17.50 Slutord och kort eftersnack

Tillsammans blir vi de som är skickligast på samtal i hela världen. Varmt Varmt välkommen med!

Med vänlig hälsning,

[namn och bakgrundsorganisation]

tillsammans med Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på landsbygden -kampanjen och Finlands byar rf, Landsbygdens Bildningsförbund rf, Finlands 4H-förbund, Keskipiste-Leader ry:n, landsbygdsnätverkets ungdomsarbetsgrupp, nätverkstjänster, Stiftelsen Dialogpaus, jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdspolitiska rådets sekretariat.

Mer information

Idéfestival Diskussioner om ett bra liv på landsbygden -kampanjens uppgift är att delaktiggöra människor i olika åldrar och från olika bakgrund, från byar och städer, att diskutera om frågor som för oss till framtiden. Framtiden görs tillsammans. Målsättningen är att förbättra den finländska landsbygdsdiskussionen och landsbygd-stad-diskussionen samt att få tillstånd en bredare förståelse i de förutvalda frågorna. Kampanjen är igån mellan 18.1.-11.6.2021 och är en del av nationella Landsbygdsparlamentet 2021. De insikter som föds ur diskussionerna utnyttjas i formuleringen av den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0. Den formulerar vår gemenamma strategiska vilja gällande landbygdens och hela landets framtid.

Du kan läsa mer om kampanjen på sidan idefestival.fi.

Landsbygdsparlamentet 2021 -evenemanget arrangeras i Kurikka i Södra-Österbotten i början av oktober 2021. Det är Finlands största idéfestival och en plats för samhällelig påverkan. Huvudarrangörerna för evenemanget är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket/nätverkstjänster, Finlands Byar rf, MTK, Leader-Suupohja rf samt Kurikka stad. Evenemanget samlar ihop aktuell landsbygdsinformation, verktyg för lansbygdsutveckling samt de som skapar framtiden. Målsättningen är att trygga det att landsbygdens frågår ses och hörs i den allmänna debatten. I Landsbygdsparlamentet offentliggörs den nationella landsbygdspolitiska kommuniken 2.0. och landsbygdens röst lyfts fram i det politiska beslutsfattandet.

Du kan läsa mer om evenemanget på landsbygdsparamentet.fi.