Ohje – näin järjestät Ideafestivaali –keskustelun copy

Det är enkelt att arrangera en Idéfestival -diskussion om ett bra liv på landsbygden. Det färdiga materialet omfattar en inledningsvideo, mall för inbjudan samt manuskript för dig som leder diskussionen. Från alla de diskussioner som förverkligats samlar vi in insikterna och utnyttjar dem i formuleringen av den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0.

Denna kampanj för konstruktiv dialog är en del av det nationella evenemanget Landsbygdsparlamentet 2021. Det är Finlands största idéfestival och en plats för samhällelig påverkan.

Diskussionerna förverkligas i tre delar och genom tre förutbestämda frågeställningar enligt följande: 

  1. Från 18.1. till 26.2. diskuterade vi vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år.
  2. Från 8.3. till 16.4. diskuterade vi hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående med mindre.
  3. Från 26.4. till 11.6. diskuterar vi vad det är som hindrar oss från att förverkliga en mer hållbar vardag och mer hållbart företagande.

Kom med och arrangera konstruktiv diskussion mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Genom den förståelse som föds ur diskussionen uppstår insikter och idéer samt ur dem nya lösningar för att tillsammans bygga framtidens landsbygder. Genom att arrangera konstruktiv landsbygds- och landsbygd-stad-diskussion är du med i en process, vars resultat publiceras som den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0. Den offentliggörs i Kurikka i början av oktober och förankras genom arbetet inom den nationella landsbygdspolitiken på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Med denna guide och därtillhörande material kommer du att lyckas i dina arrangemang.

Anmäl dig som arrangör av diskussion

Vilken som helst aktör kan komma med och arrangera en konstruktiv diskussion. Vi har samlat ihop allt material du behöver för att förverkliga en diskussion.

Välkommen med i en landsomfattande dialogkampanj för en bättre framtid på landsbygden och i hela landet.

Anmäl dig som arrangör med denna webropol-blankett (Webropol-blanketten administreras av jord- och skogsbruksministeriet).

Bekanta dig med Dialogpaus -metoden

Idéfestival Diskussioner om ett bra liv -kampanjen samarbetar med Stiftelsen Dialogpaus och diskussionerna förverkligas med Dialogpaus-metoden. Med hjälp av ett tydligt manuskript kan vem som helst dra diskussionen. Mod belönar!

Ta även tillfälle i akt och delta i fasiliteringsutbildningen som arrangeras av Stiftelsen Dialogpaus inom ramen för kampanjen. Under utbildningen utforskar man hemligheterna i att leda en dialog med hjälp av metoden. Du kan anmäla dig till utbildningen samtidigt som du anmäler dig som arrangör.  Vi ber att du anmäler dig till utbildningen senast en vecka före utbildningen. Se dagarna för utbildningarna nedan.

På grund av koronapandemin arrangeras utbildningarna på distans med Google meets -programmet. Före utbildningstillfället får deltagarna en länk per e-post. Deltagarna ombeds delta från en lugn plats och med egen (eller lånad) dator. För att åstadkomma en tillitsfull atmosfär och för en fungerande och direkt växelverkan är det önskvärt att man håller mikrofonen och kameran igång under tillfället. För egna anteckningar är det bra med anteckningsblock och penna.

Utbildningsdagarna: 

  • Tisd 12.1. kl. 9-12 (diskussionsdel 1)
  • Tisd 2.2. kl. 15-18 (diskussionsdel 1)
  • Tisd. 2.3. kl. 9-12 (diskussionsdel 2)
  • Tisd. 23.3. kl. 15-18 (diskussionsdel 2)
  • Tisd. 20.4. kl. 9-12 (diskussionsdel 3)
  • Tisd. 11.5. kl. 15-18 (diskussionsdel 3)Anmäl dig till utbildningstillfället!

Kom ihåg: Med hjälp av manuskriptet kan du gott och väl dra diskussionen även utan att delta i utbildningen. Kom med!

Dags att sammankalla en mångstämmig diskussionsgrupp

Reservera ordentligt med tid för inbjudningarna. Sträva efter att få ihop en grupp på sex till tio personer, räkna med diskussionsledaren och sekreteraren. Bjud in människor i olika åldrar och även med olika bakgrund så att gruppen är så mångstämmig som möjligt.

En mångstämmig grupp kan omfatta exempelvis en småföretagare som planerar generationsskifte, en studerande som flyttat till storstaden, ett par kompisar som går i andra stadiet i kommuncentra, en mamma som arbetar med sakkunnigfrågor och pendlar till jobbet, en kommundirektör som befinner sig i medelåldern och en pensionerad byautvecklare som är deltidsboende på orten. När du bjuder in till diskussionen fundera vem som sälland hörs, men som borde höras?

Vår önskan till alla som arrangerar ett diskussionstillfälle är att hälften av de som deltar i tillfället skulle vara under 29-år gamla och att en del av dem även skulle vara under 18-år.

I inbjudningprocessen kan du utnyttja skolan, elevkåren, kommunens ungdomsverksamhet, FBK, scouterna, 4H-föreningen eller andra dylika aktörer. Du kan bjuda in ungdomar så att även kompisen får följa med. Du kan även bjuda in en vuxen tillsammans med ett barn, så att även barnfamiljer hörs. Om önskemålet gällande antalet unga inte går att uppfylla är detta inte ett hinder från att förverkliga diskussionen.

Kom även ihåg att bjuda in äldre personer. En generationöverskridande dialog fördjupar förståelsen och väcker nya sätt att se saker på. 

Det bästa sättet att bjuda in en person till diskussionstillfället är att vara i direkt kontakt med hen. Du kan skicka ett e-postmeddelande, ett meddelande genom sociala media, ett brev eller också kan du ringa. Det är ett bra alternativ att använda åtminstone två kanaler för att förmedla inbjudan.

Gör inbjudningarna personliga. Du kan i rubrikfältet skriva t.ex. "[Personens förnamn] vi önskar att du deltar i vårt Dialogpaus-tillfälle [datum och tid]. Kom och berätta vad du behöver för att ett bra liv på landsbygden ska vara verklighet".

Se fler tips från inbjudningsmallen. Om personen i fråga inte har möjlighet att delta kan du be att hon vidareförmedlar inbjudningen till en ersättare, men kom ihåg att be om att hon lägger meddelandet till dig som kopia.

Om du arrangerar dialogen på distans kom ihåg att meddela om detta i
inbjudningen. Kom även ihåg att skicka länken till alla deltagare. Kom även ihåg att beakta rådande nationella och regionala koronarestriktioner.

Ta inbjudningsmallen ibruk.

Utrymme, teknik och traktering

Under korona måste diskussionsgrupperna hållas små så att det ska vara möjligt att täffas på plats och ställe. Om du har möjlighet att arrangera tillfället så att deltagarna träffas i egen person kan ett lämpligt utrymme vara på biblioteket, i byahuset, föreningslokalen eller annan lokal som är så neutral för deltagarna som möjligt.

Om du arrangerar diskussionstillfället på plats ska du ställa stolarna i en cirkel så att du beaktar skyddsavstånd. Ta även hänsyn till andra koronariktlinjer så som användningen av ansiktsmask inomhus och handhygien. Det är bra att reservera tid för traktering, om detta är möjligt. Observera att du själv som arrangör ansvarar för trakteringskostnaderna. 

Om du arrangerar tillfället på plats behöver du en skärm och en dator med vilka du kan visa videon som fungerar som diskussionsinledning. Om det inte finns möjlighet till skärm och dator el. dyl. kan deltagarna själva se videon från den egna mobilen. Men notera att mobilen ska läggas undan och ställar på tystnad under diskussionen.

Det går bra att arrangera diskussionen via nätet. Diskussionsgruppen bör vara max. tio personer. För detta ändamålet kan man utnyttja exempelvis Google Hangouts, Google meets, Microsoft Teams, Zoom el.dyl. kommunikationsprogramvara med hjälp av vilken deltagarna kan delta med både video och ljud. För detta ändamålet är det viktigt att deltagarna befinner sig i en lugn omgivning eller ett tyst utrymme. I regel gäller det att en person deltar från en dator. Undantag är t.ex. om en förälder och ett barn deltar i diskussionen.

Tips för att fasilitera en dialog på distans får du under utbildningen eller också kan du läsa om tips från Dialogakademins artikel Dialogin etäfasilitointi (på finska).

Manuskript för den som leder ordet

Man behöver inte kunna allt direkt. Man kan leda en konstruktiv dialog med hjälp av det manuskriptet som vi berett. Därtill kan du delta i fasiliteringsutbildning om du har möjlighet (se ovan).

I Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden -kampanjens tillfällen är det viktigt att åstadkomma en tillitsfull atmosfär, i vilken deltagarna får dela med sig av sina egna erfarenheter och synvinklar i ämnet. Deltagarnas namn skrivs inte ner. Samtalen bands heller inte in. Diskussionens centrala innehåll och gång kan antecknas exempelvis som franska streck.I slutet av diskussionen antecknar man de insikter som fötts ur diskussionen och dessa skickas med feedback-formuläret till arrangörerna och blir till underlag för den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0. och Landsbygdsparlamentet 2021.

Med hjälp av manuskriptet där tiden för de olika delarna är utskrivet är det enkelt att dra en dialog. Vi har berett två olika långa manuskript, ett på 75 minuter och ett på 120 minuter. Bekanta dig i god tid före diskussionen med det manuskriptet som du väljer.

Skicka in insikterna med feedback-blanketten

Ett varmt tack för att du är med och arrangerar konstruktiv landsbygd- och landsbygd-stad-diskussion mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Genom konstruktiv och mångstämmig diskussion och en djupare förståelse i frågan går vi vidare till att göra en bättre framtid för alla. Framtiden görs tillsammans.

Det är viktigt att du skickar in insikterna efter att du arrangerat diskussionen. Samtidigt ber vi om att få uppgifter om diskussionstillfället (hur många som deltog, om du arrangerade tillfället på plats eller via nätet, sammanfattning osv.). När du skickar in insikterna och feedbacken kan vi utnyttja dem när vi formulerar den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0.

Den nationella landsbygdspolitiska kommunikén 2.0. publiceras i Kurikka under Landsbygdsparlamentet 2.10.2021. Den  förankras genom arbetet inom den nationella landsbygdspolitiken på såväl lokal, regional som nationell nivå. Kommunikén uttrycker den gemensamma strategiska avsikterna för framtidens landsbygder och för politik som möjliggör ett gott liv på landsbygden.

Gå till feedback-blanketten

Kampanjens bakgrundsaktörer

Vi som ligger bakom kampanjen är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket/nätverkstjänster, Finlands Byar rf, Landsbygdens Bildningsförbund, Finlands 4H-förbund, Keskipiste-Leader samt Stiftelsen Dialogpaus.

Kampanjen är en del av Landsbygdsparlamentet 2021.