Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden

Delta i Finlands största idéfestival

Kom med och ordna konstruktiva diskussioner om ett bra liv på landsbygden och få din röst hörd på det landsomfattande Landsbygdsparlamentet 2021.

Delta i Finlands största idéfestival

Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden är en del av det landsomfattande Landsbygdsparlamentet 2021. Landsbygdsparlamentet är Finlands största idéfestival och plats för samhällspåverkan.

Inari Fernández fungerar som Landsbygdsparlamentets 2021 specialsändebud och bjuder in just dig att arrangera konstruktiv dialog om det goda livet på landsbygden. – Samt att påverka i det nationella Landsbygdsparlamentet 2021. Titta på videohälsningen på Landsbygdsparlamentets Youtube-kanal. Videon har svenskspråkig text.

Diskussionen pågår vintern och våren 2021

Diskussionerna om det goda livet på landsbygden pågår under tiden 18.1 – 11.6.2021 och förverkligas i tre omgångar och genom tre frågor. För varje diskussionsomgång har det reserverats sex veckor tid, under vilken kan alla intresserade kan ordna diskussioner utifrån färdiga material.

Diskussionen förverkligas i grupper om sex till tio personer. Målsättningen är att bjuda in människor från olika åldrar och olika bakgrunder. Man kan ordna en diskussion i den egna byn, kommunen, på arbetsplatsen eller inom sitt nätverk eller också i det egna hemmet. Diskussionen kan ordnas på plats eller på nätet. Med hjälp av anvisningar och där tillhörande material är det enkelt att ordna en diskussion.

Under vintern och våren diskuterar vi:

  • från 18.1. till 26.2. om vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år.
  • från 8.3. till 16.4.om hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående med mindre.
  • Aktuell från 26.4. till 11.6. om vad det är som hindrar oss från att förverkliga en mer hållbar vardag och mer hållbart företagande.

Diskussionerna sker med hjälp av Dialogpaus-metoden

Dialogpaus är ett nytt sätt att starta och föra konstruktiva samhällsdebatter. Målet är att få en djupare förståelse för det ämne som diskuteras samt att höra olika människors synpunkter, i Idéfestivalen särskilt de unga.

Diskussionerna ger alla deltagare en möjlighet att lära sig nytt. Du som ordnar och leder en diskussion får färdiga anvisningar, en mall för inbjudan och ett inledande anförande samt ett manuskript. Ytterligare får du möjlighet att delta i utbildning som ordnas av Dialogpaus-stiftelsen. Anmäl dig till utbildningen samtidigt som du anmäler dig att organisera en dialog.

Det är enkelt att ordna idéfestivalsdiskussioner

Idéfestivalen Diskussioner om ett bra liv på landsbygden ger dig material och stöd för att du ska kunna ordna en konstruktiv dialog. Det färdiga materialet innehåller anvisningar, en mall för inbjudan och ett inledande anförande samt ett manuskript för diskussionsledarna.

Efter diskussionen samlar man och skickar in idéerna på en webblankett. Idéerna är en del av Landsbygdsparlamentet 2021 och tas med i arbetet med det nationella landsbygdspolitiska uttalandet 2.0.

Skrolla neråt och ta ibruk materialet!

Gå till webropol-blanketten och anmäl dig till arrangör för konstruktiv dialog redan nu!

Det är enkelt att ordna en diskussion

Det är lätt att ordna diskussioner med hjälp av färdiga frågor och färdiga material. Diskussioner med 6 – 10 personer kan du ordna på distans eller på plats till exempel i bibliotekets lokaler eller i ett föreningshus, dock med beaktande av de regionala coronarestriktionerna. Du behöver cirka två timmar för att ordna en diskussion. Enkla anvisningar gör det lätt för dig att ordna en diskussion.

Gå till guiden – Så här arrangerar du en Idéfestival diskussion.

Den bästa inbjudan är personlig

Syftet med diskussionen är att samla ihop människor i olika åldrar och med olika bakgrund: landsbygdsinvånare, fritidsinvånare och företagare. Även experter, tjänsteinnehavare och beslutsfattare är välkomna att delta.


Vi önskar att hälften av deltagarna är under 29 år och att en del av dem är under 18 år. Du som ordnar en diskussion beslutar vem du bjuder in, men vi ber att du också bjuder in människor som i allmänhet inte blir hörda men som bör höras. En bra mall för inbjudan främjar processen. Kom ihåg att reservera tid för att sammankalla olika människor.

Ta ibruk vår modell för inbjudan. Gå till modellen här.

Ett manus klart för användning

Det är enkelt att ordna en diskussion. Manuset underlättar förberedelserna och är till hjälp i själva diskussionen. Det baserar sig på dialogpausmetoden och innehåller förutom en tidsplan för diskussionens olika delar också färdiga frågor om hur du leder och fördjupar diskussionen.


Utöver manus och anvisningarna tar du väl vara på möjligheten att delta i Dialogpaus-stiftelsens faciliteringsutbildning.

Du kan välja mellan två manus. Gå till manusen här.

Video som introduktion till diskussion

Titta på denna video tillsammans med den mångstämmiga grupp som du bjudit in till diskussion. Videon fungerar som introduktion till diskussionen. Kom ihåg att bekanta dig med manuset före diskussionens början. Videoklippet finns att se på Landsbygdsparlamentets Youube-kanal och man kan välja svenskspråkig textning. Talet är på finska.

Responsblankett för att samla in idéer och tankar

Det är viktigt att vi får respons. Vilka nya tankar eller idéer väckte diskussionen hos deltagarna? Efter diskussionen sammanställer facilitatorn och sekreteraren diskussionens resultat. Dessa idéer och tankar skickas på responsblanketten och tas in i arbetet med Landsbygdsparlamentet 2021 och det nationella landsbygdspolitiska uttalandet. När du ordnar en diskussion påverkar du utformningen av den nationella landsbygdspolitiken.

Skicka in insikterna och responsen här.

Hälsningar från samarbetsbarterna bakom kampanjen

Idéfestivalen Diskussioner om ett gott liv på landsbygden i samarbete mellan Landsbygdens Bildningsförbund, Finlands 4H-förbund, Finlands Byar r.f., Keskipiste-Leader rf, Dialogpaus-stiftelsen, Livsmedelsverkets nätverksenhet/landsbygdsnätverket samt Landsbygdspolitiska rådet och dess sekretariat vid jod- och skogsbruksministeriet, som koordinerar kampanjen. Kampanjen är en del av nationella Landsbygdsparlamentet 2021, som arrangeras i Kurikka och via nätet i hela landet i början av oktober 2021. Kampanjen är också en del av Bra sagt -kampanjen (Yle.fi).

Det finns inte en enda definition om vad ett bra liv är och detsamma gäller för landsbygden och dess framtidsbild. Det är allt sådant som vi själva definierar utifrån vårt tal. De insikter som föds i diskussionerna hjälper oss att bättre förstå och stöda det som bygger upp ett bra liv för olika människor och samhällen. I diskussionen vill vi speciellt få med unga som bor på landsbygden. Samhället behöver deras synsätt för att vi ska kunna göra en hållbar framtid. Genom att öka den gemensamma förståelsen, har vi en gemensam grund som leder vidare till nya lösningar.

Vårt löfte för dig som ordnar ett diskussionstillfälle eller deltar i ett är att vi tar tag i de insikter som föds ur diskussionerna och tar med dem i förverkligande av det nationella Landsbygdsparlamentet 2021 och utformingen av den nationella landsbygdspolitiska kommunikén. Vi för vidare budskapet till regeringen, riksdagsgrupperna samt till regionerna (bl.a. landskapsförbunden, kommunerna och NTM-centralerna). Även i det arbetet nyttjar vi Dialogpaus-metoden.

Vi skapar framtiden tillsammans. Välkommen att delta i konstruktiva diskussioner över generationsgränserna om vår landsbygds och hela vårt lands framtid!