Finlands största idéfestival

Landsomfattande Landsbygdparlamentet 2021
#Landetalar | #förattviskamåbra

Toppnamn på Landsbygdsparlamentets scen. Historien om den internationellt kända fotografen Tiina Törmänens liv lämnade ingen kall I ladsbygdsparlamentet 2017

Det inspirerande och imponerande Landsbygdsparlamentet ger deltagarna en fantastisk möjlighet att bilda nätverk och lära sig nytt.

Framtidsskapare vid samma bord

Evenemanget sammanför aktuell information om landsbygden, verktygen för utveckling av landsbygden och framtidskaparna. Kärnan i höstens superevenemang är en dialog mellan människor i olika åldrar.

Tillsammans kan vi få mer till stånd

På evenemanget möts by- och stadsbor som är intresserade av landsbygdsfrågor. I evenemanget deltar aktiva föreningsmedlemmar och byutvecklare, företagare, forskare och experter, finansiärer och beslutsfattare, med andra ord många olika typer av deltagare som förenas av intresset för landsbygdsfrågor. Alla brinner för att göra Finlands framtid till en framgång.

På Landsbygdsparlamentet söker deltagarna idéer och alternativ till de nuvarande utvecklingstrenderna i synnerhet ur landsbygdssynvinkel. Befolkningens stigande medelålder och fokuseringen av resurserna förutsätter en rådig verksamhet i byar och kommuner. Överkonsumtion och utarmning av den biologiska mångfalden förutsätter förändringar både i människornas vardag, i företagens verksamhet och i det politiska beslutsfattandet.

Vilka är förutsättningarna för en hållbar vardag och ett hållbart arbete i landsbygdsområdena? Hur skapas en klimatneutral ekonomi som tryggar naturens biologiska mångfald och som stödjer den lokala ekonomin? Dessa är frågor som man söker svar på och därigenom en ny slags verksamhet och även politik.

Mer än bara ett evenemang

Landsbygdsparlamentets mål är att se till att de frågor som gäller landsbygden får synlighet och blir uppmärksammade i den allmänna debatten. Vi lyfter tillsammans landsbygdsaspekterna fram i centrum för det politiska beslutsfattandet.

Vid evenemanget formuleras den nationella landsbygdspolitiska resolutionen 2.0. Den offentliggörs på Landsbygdsparlamentet i oktober 2021. Efter evenemanget kan den fritt användas i påverkansarbetet på landsbygden.
Resolutionen ”För en framgångsrik landsbygd” från 2017 kan läsas som pdf-version
.